Valg 2015 – Bergen

Saker som Bergen lokallag vil gjennomføre i neste valgperiode 2015-2019

  1. Forebygge korrupsjon.
  2. Vi vil gå imot bompengeringen og køprising.
  3. Det skal være parkeringsplasser på Torget og Bryggen.
  4. Opprette et politisk økonomiråd bestående av et partimedlem fra alle partier.
  5. Vi går i mot Bybane over Bryggen, og Bybaneplaner til Åsane stoppes .
  6. Styrke de økonomiske rammene for frivillige lag og organisasjoner.
  7. Innføre video-opptak i alle offentlige rettsaker.
  8. Innføre forbud mot aggressiv og truende tigging.
  9. Opprettholde lokalsykehusene
  10. Innføre forbud mot heldekkende plagg i det offentlige rom.

Valgmatriale 2015 (PDF)

Comments are closed