Valg 2015 – Oslo

Oslo er på vei mot en forandring av de særegne kvaliteter som har preget Oslo gjennom hele dens eksistens. Det har vært godt å bo i Oslo fordi betingelsen har vært en relativt lav befolkningstetthet og dermed gunstig forhold mellom ressursgrunnlag og folketall.

Nesten alle partiene vil ha en innvandringsdrevet befolkningsvekst som skal finansieres ved mer lån og/eller eiendomsskatt. Når utbyggingen av Oslo må på anbudsrunde til hele EU er det derfor usikkert om mange norske bedrifter vinner oppgaven med å bygge Oslo.

Det beste er å skape bedrifter og arbeidsplasser, for så å etterspørre kompetent arbeidskraft. Deretter følger innvandringen av kompetente innvandrere hvis vi selv mangler arbeidskraft.

Demokratene vil bremse globaliseringen fordi dette innebærer voksesmerter for innbyggerne. Vi ser at mange ressursterke norske statsborgere som vil starte familie flytter ut av Oslo.

Saker som Demokratene vil gjennomføre i neste valgperiode 2015-2019

 1. Oslo må ikke ta imot flere flyktninger.
 2. Forby den aggressive tiggingen av utenlandske statsborgere.
 3. Fjerne alle bomstasjoner rundt Oslo.
 4. Gi nok støtte til arbeidet med bevaring av vår felles kulturarv.
 5. Sikre observasjon av moskeer for hat predikanter.
 6. Gå imot eiendomsskatt i Oslo.
 7. Parkeringsplasser i indre by må ikke fjernes.
 8. Mindre fokus på rangering av resultater i Oslo-skolen.
 9. Bremse salget av offentlige barnehager.
 10. Bremse privatisering av byens infrastruktur.
 11. Gjenåpne Aker sykehus.
 12. Nye boligområder i Oslo bør bygges på nedlagte industrifelt.

Les hele valgprogrammet her

Valgmatriale 2015 (PDF)

 

Comments are closed