Valg 2015 – Østfold/Akershus

Saker som Demokratene vil gjennomføre i neste valgperiode 2015-2019

  1. Demokratene vil ikke ta i mot flere asylsøkere før “våre egne” har fått bolig og jobb.
  2. Bedre kollektivtilbud gjennom økt tilgjengelighet, bra kvalitet og lav pris.
  3. Rimligere tannhelsetjenester med inntil 75% dekkes av Folketrygden.
  4. Vidreføre fylkeskommunens gode arbeid med bevaring av vår felles kulturarv.
  5. Ta opp kampen mot korrupsjon, både globalt og lokalt.
  6. Demokratene vil styrke dyrevernet og dyrebeskyttelsen.
  7. Innføre lovfestet rett til 3 års vidregående opplæring inntil det året de fyller 24 år.
  8. Opprydding i barnevernet ved bl.a. å sette større fokus på barnets og foreldrenes behov.
  9. Styrking av psykisk helsevern og rusbehandling.

Valgmatriale 2015 (PDF)

Comments are closed