Valg 2015 – Vest- Agder, Sogndalen

Dette vil Demokratene i Norge vil gjennomføre i neste valgperiode 2015-2019

 1. Demokratene vil styrke helse- og sosialsektoren med nok penger til å dekke brukerenes behov. Kvalitetsgarantien skal følges, derfor sier vi nei til “stoppeklokke omsorg”.
 2. Demokratene vil etablere et mobbe ombud i kommunal regi.
 3. Demokratene vil ha opprydding i barnevernet ved bl.a. å sette større fokus på barnets og foreldrenes behov.
 4. Demokratene vil innføre krav om vandelsattest for ansatte som jobber intimt med mennesker i Kristiansand kommune, som for eksempel eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
 5. Demokratene vil ikke ta i mot flere asylsøkere før “våre egne” har fått bolig og jobb.
 6. Demokratene vil styrke og bedre kreftomsorgen i kommunen.
 7. Demokratene vil trygge skoleveien for våre barn.
 8. Demokratene vil styrke psykisk helsevern og rusbehandling.
 9. Demokratene vil styrke de økonomiske rammene for idretten, frivillige lag og organisasjoner.
 10. Demokratene vil bedre kollektivtilbudet i Sogndalen kommune.
 11. Demokratene vil ha flere lærlinger i den kommunale forvaltningen.
 12. Demokratene vil ha en kraftig økning av økonomiske midler til bygging og vedlikehold av vei i Sogndalen kommune.
 13. Demokratene vil bedre transporttjenestene for de funksjonshemmede og TT-kort brukere.
 14. Demokratene vil ha en bedre oppfølging og hjelp til aktivitet og arbeid for medmennesker som har nedsatt funksjonsevne.
 15. Demokratene vil fjerne alle bomstasjonener og rushtidsavgiften i og rundt “stor-Kristiansand”.

Valgmatriale (PDF)

Comments are closed