Valg 2015 – Sør-Trøndelag

Lokalvalg- Rissa

Dette vil Demokratene i Norge vil gjennomføre i neste valgperiode 2015-2019

Samferdsel Vår flaggsak er også ved dette valget kystvegplanen.
Det var Demokratene i Rissa som lanserte denne vegplanen våren 2007, noe
vi er meget stolt av. Planen har fått stor oppslutning både i Rissa og ellers i
Fosen, og den er nærmest blitt et varemerke.
Vi vil jobbe for at all vegbygging blir tilpasset den framtidige kystvegen.
Rørvik ferjeleie må oppgraderes. To ferjebruer må til for å gjøre ferjetrafikken
mindre sårbar. Det må ellers anlegges rikelig med parkeringsplasser både for
personbiler og vogntog, og skikkelig terminal for rutebussene.

Vi vil slå ned på ethvert forsøk på å ta bort/redusere direktebusstilbudet inn til
byen. Demokratene er opptatt av samferdsel, og mener det er første bud i en
distriktskommune.
Med gode veger, ferjer og bruer følger andre aktiviteter og samfunnsgoder
etter, folk blir boende og nye kommer flyttende. Vi vil ved enhver anledning
tale pendlernes sak. Det er meget viktig for befolkningsutviklingen i kom-
munen at nærheten til det store arbeidsmarkedet i Trondheim utnyttes.
Det må legges ut boligtomter i nærheten av ferja.

Vi er imot bompenger, i hvert fall slik de kreves inn i dag her i Rissa, og mange
andre steder i landet.

Vi er imot eiendomsskatt. Denne skattleggingen er usosial og rammer unge
familier med store huslån, og som fra før er hardt rammet av bompengene.

Skole og helse står selvsagt vårt hjerte nært. Her er det mye bra i kommunen
vår, men det kan alltids være ting å gripe fatt i. Vi ønsker å beholde dagens
struktur både når det gjelder skole- og helsetilbud.

Barn og unge. Det er viktig å satse på ungdommen slik at de ønsker å bli boende her i
kommunen sammen med oss. Virkemidler her er tomter nok i alle grender,
og andre stimulerende tiltak som f.eks. fritak for byggegebyrer for unge i
etableringsfasen. Å beholde de unge i kommunen vil gi oss mangfold tilbake
ettersom årene går. Fritidstilbudet for de yngste må styrkes. De eldre må få
gode aktivitetstilbud.

Vi støtter alle positive krefter som vil jobbe sammen med oss for å gjøre
Rissa til en enda bedre kommune å bo i.

Demokratene er kjent for å si fra når det trengs, og der det trengs. Vårt
varemerke er klare ord og rett på sak, vi sier fra der andre ikke tør. Som et
Israel-vennlig parti ønsker vi å arbeide for et nærmere samarbeid når det
f.eks. gjelder olje og handel.

Vi har markert oss godt siden vi kom på banen i Rissa, og alle vet nok hvem
vi er og hva vi står for. Vi manglet bare noen få stemmer ved valgene både i
2007 og 2011, det viser hvor viktig hver stemme er.

Valgmateriale 2015 (PDF)

Comments are closed