Valg 2015 – Vest-Agder

Demokratene trenger din stemme

Visste du at politiske konkurrenter spesielt sosialistene i bystyret alltid har prøvd å “demonisere” meg og Demokratene fra å gjøre et godt kommunevalg i Kristiansand den 14. september. Grunnen er etter sigende at jeg er for aktiv i min ombudsrolle som folkevalgt – ved at jeg tar opp for mange saker fra byens borgere.

Dette er selvsagt tull – for min plikt som ombudsmann er selvsagt å ivareta dine interesser i kampen mot “politiske og administrative overgrep” – som du og dine blir utsatt for. Sannheten er at det er ingen andre politikkere i Kristiansand som kan vise til de politiske resultater jeg og Demokratene har oppnådd i bystyreperioden 2011 – 2015.

Med din støtte påvalgdagen den 14. september får jeg muligheten til å fortsette
jobben med å være byens beste ombudsmann – med størst politisk gjennomslag i Kristiansandspolitikken – til “gagn” for deg og dine, – 365 dager i året – i hele valgperioden 2015-2019. Dette er en lovnad og en garanti jeg vil gi!

Jeg ber deg derfor ydmykt, – om din støtte – ved at du bruker Demokratenes stemmeseddel, som vil utgjøre en STOR forskjell i hverdagen for deg som bor i Kristiansand – når stemmene er talt opp på kvelden den 14. september og den politiske hverdagen starter.

Ingen sak er for liten – ingen sak er for stor – for Vidar Kleppe og Demokratene holder ord!

Godt valg!
Beste hilsen din ombudsmann, Vidar Kleppe

Saker som Demokratene vil gjennomføre i neste valgperiode 2015-2019

 1. Fjerne alle bomstasjonene og rushtidsavgiften i og rundt Kristiansand.
 2. Kraftig styrking av helse og sosialsektoren med nok penger til å dekke brukerenes behov. 
Kvalitetsgarantien skal følges, derfor sier Demokratene nei til “stoppeklokke omsorg”.
 3. Forby den uverdige og aggressive tiggingen av utenlandske statsborgere i Kristiansand.
 4. Demokratene vil fjerne det årlige kommunale utbetalte tilskuddet til muslimske 
trossamfunn i Kristiansand, i 2013 var tilskuddet på hele 646 kroner for hvert medlem.
 5. Fjerne bostedsløsheten i Kristiansand, samt øke etableringstilskudd til vanskeligstilte.
 6. Stoppe nedleggelser av skoler i Kristiansand.
 7. Redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten i Kristiansand.
 8. Opprydding i barnevernet ved bl.a. å sette større fokus på barnets og foreldrenes behov.
 9. Innføre krav om vandelsattest for ansatte som jobber intimt med mennesker i Kristiansand 
kommune, som for eksempel eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
 10. Bygging av to nye flerbrukshaller på Tveit og i Randesund.
 11. Styrking av psykisk helsevern og rusbehandling.
 12. Styrke og bedre kreftomsorgen i Kristiansand.
 13. Styrke de økonomiske rammene for idretten, frivillige lag og organisasjoner.
 14. Innføre sjakk som valgfag i Kristiansand skolene.
 15. Bedre busstilbud til Tveit/Dønnestad, Mosby, Bråvann, Justvik og Flekkerøy.
 16. Bedre oppfølging og hjelp til aktivitet og arbeid for medmennesker som har nedsatt
  funksjonsevne
.
 17. Demokratene vil ikke ta i mot flere asylsøkere før “våre egne” har fått bolig og jobb.
 18. Demokratene sier nei til et gigantisk parkeringsanlegg på/under Torvet.
 19. Demokratene vil etablere et mobbe ombud i kommunal regi.
 20. NAV har blitt enhar blitt en fiasko, Demokratene vil derfor innføre et NAV-ombud i Kristiansand.

Valgmatriale 2015 (PDF)

Comments are closed