Løsningen på Syria-krigen

Europeiske politikere har utallige krisemøter for å løse flyktningkatastrofen og den massive migrasjonen mot Europa, men løsningene er kortsiktige med et ensidig fokus på flyktninger, ikke hvordan vi kan stoppe krigen.

Demokratene i Norge tenker imidlertid lenger. En massiv migrasjon fra Midt-Østen og Afrika løser ingen problemer, men når vestlige land som har satset på globalisme, intervensjon og støtte til sunni-muslimske ekstremister, har vi bare gjort problemene verre.

Krigene må stoppes for at den massive migrasjonen skal stanse!

Disse to F/A-18F Super Hornets fra hangarskipet USS Carl Vinson var med på å bombe Syria uten FN mandat eller autorisasjon fra Syrias regjering i operasjon Inherent Resolve. Foto: Wikipedia Commons

Disse to F/A-18F Super Hornets fra hangarskipet USS Carl Vinson var med på å bombe Syria uten FN mandat eller autorisasjon fra Syrias regjering i operasjon Inherent Resolve. Foto: Wikipedia Commons

Norge har også et tungt ansvar fordi vi gikk til krig mot Libya i 2011. Forskeren Ola Tunander ved PRIO dokumenterte dette ansvaret i sin artikkel Norges ansvar for katastrofen i Middelhavet i mai. Krigen vår var en direkte støtte til menneskesmuglere og islamister, og den laget et helvete for kristne og andre minoriteter i Libya.

NRK dokumentaren De gode bombene viser også den flaue retorikken som ble brukt av norske politikere. De argumenterte for at disse gode bombene ville skape demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter. Ingen politikere eller Den norske kirke har bedt om tilgivelse for krigen mot Libya.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sa derimot følgende på Luftkrigsskolen i februar 2014: «Operasjonen i Libya var på mange måter svært godt gjennomført. I Norge er vi med god grunn stolte av vår innsats. Luftforsvaret demonstrerte høy grad av profesjonalitet og reaksjonsevne.»

Når det gjelder Syria er vi enige med kommunisten Pål Steigan når han skriver at Norge har et tungt ansvar for krigen fordi vi støttet sunni-islamsk væpnet opposisjon til det relativt sekulære regimet til Bashar al-Assad.

Noen vil angripe oss fordi vi refererer til Steigan, men sentralstyret i Demokratene er mer opptatt av veldokumentert kunnskap enn å henge oss opp i fortiden. På samme måte som Hanne Nabintu Herland, ønsker vi en rasjonell debatt basert på sakens innhold, ikke person.

Nå mener vi at det haster med å få slutt på krigen i Syria, og her må Russland og Kina være en del av løsningen. FNs sikkerhetsråd må sørge for sikre soner som blir massivt, massivt beskyttet av militær makt med soldater fra NATO, Russland og Kina.

Sikre soner ble prøvd i Bosnia, men det manglet interesse i FNs medlemsland til å bruke militær makt for å beskytte disse sonene. Hvis sikre soner skal lykkes i Syria, må det ikke være noen tvil om hvem som bestemmer, og det må også reflekteres i engasjementsreglene for denne FN styrken.

Så spørs det om USA ser seg tjent med fred i Syria. Generalløytnant Michael T. Flynn var sjef for amerikanske militær etterretning, Defense Intelligence Agency, inntil august 2014, og han advarte administrasjonen mot at støtte til den islamske opposisjon i Syria ville være en direkte støtte til salafister, det muslimske brorskap og al-Qaeda Irak.

Flynn ble spurt om Obama-administrasjonen så en annen veg, men generalen sa at dette var en villet beslutning fra USAs regjering. Se denne videoen.

Vi vet også at en av Norges toppdiplomater i et hemmelig notat skriver at kaoset i Irak vil fortsette i uoverskuelig fremtid, og notatet sier blant annet: «Tyrkia driver et farlig spill for tiden og har betydelige ambisjoner i Irak, både økonomisk og politisk.»

Derfor vil Demokratene at den norske regjeringen gir sin politiske vurdering av dette notatet, og vi vil også anmode regjeringen om å være en pådriver for en fredsløsning som inkluderer Russland og Kina. Norge må utnytte sitt gode forhold til USA for å få en slutt på denne fryktelige krigen.

Når det gjelder krisen i Middelhavet, har Demokratene foreslått en løsning der vi går inn for mottaksstrukturer i nærområdene. Les mer på demokratene.no/middelhavet. En australsk løsning redder liv, og antall druknede utenfor Australia har blitt redusert med 99 prosent.

En løsning i Libya vil også innebære at vi fullfører den mislykkede krigen mot Libya, selvfølgelig med støtte i FNs sikkerhetsråd. Da foreslår vi ikke en fullstendig okkupasjon med påfølgende komplisert nasjonsbygging, men brohoder langs kysten beskyttet av massiv militærmakt, infrastruktur og flyplasser for retur av migranter til sine hjemland.

Vi støtter også forslaget til Christian Tybring-Gjedde om å opprette asylmottak med plass til to millioner asylsøkere. Dette vil generere gode inntekter og jobber for mottakerlandene.

I Demokratene er vi også tydelige på at vi ønsker å begrense den ikke-vestlige innvandringen, spesielt den fra islamske kulturer, så mye som mulig. Selv om noen vil beskylde oss for å være rasister, er vi selvfølgelig ikke blinde for verdens lidelser. Likevel ser vi at dagens politikere ikke i tilstrekkelig grad forstår muslimer som mener Koranen er Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord.

Vi ønsker å ta disse muslimene på alvor, og da vil det også ha realpolitiske konsekvenser med at vi sier nei til en innvandring som utfordrer våre universelle frihetsverdier. Slik hovedstrømmene av islam blir praktisert, med aksept for kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og tildekking av kvinner, er det vanskelig å kombinere dette med vårt norske demokrati.

I den grad vi skal motta flyktninger fra krigsområder, altså ikke økonomiske migranter, må vi være tydelige på at vi ønsker ikke-muslimer og for eksempel homofile som blir forfulgt i sine hjemland. Asylinstituttet må gjenopprettes slik at de som faktisk er forfulgt kan søke om asyl, ikke de som vil ha en bedre økonomisk fremtid.

Vi har tro på at mange er enige med oss i vår nasjonalkonservative, anti-globalistiske ideologi, og vi lover at vi ikke skal gå inn i noen regjering uten at folket har sagt sitt i en folkeavstemning om EØS og Schengen.

Innen valget i 2017 håper vi at vi kan følge de gode resultatene til Dansk folkeparti og Sverigedemokraterna, og vi har tro på at velgerne vil være med på en god, gammeldags konservativ politikk.

Kristian Kahrs
Informasjonsleder for Demokratene i Norge