Kleppe får støtte for forslag om forbud mot heldekkende hodeplagg

Vidar_kleppe5Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune støtter nå et tidligere forslag fra Demokratenes fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe og foreslår nye ordensregler der heldekkende hodeplagg ikke lenger er tillatt for elever ved fylkets videregående skoler. Kleppe, som i dag også er politisk nestleder i Demokratene, tok opp spørsmålet om bruk av heldekkende hodeplagg i den videregående skolen gjennom en interpellasjon til fylkesordføreren allerede i 2012, og gjentok forslaget i 2014.

I interpellasjonen i Fylkestinget utfordret han fylkesordfører Terje Damman på spørsmålet om forbud mot niqab og burka i fylkets skoler. Damman svarte den gang at “De videregående skolene i Vest-Agder har ikke meldt inn eksempler på at hodeplagg som skjuler ansiktet har vært et praktisk problem, eller meldt inn ønsker om regelverk knyttet til slike plagg. Personlig er jeg av den oppfatning at så lenge det ikke er behov for det trenger vi ikke innføre flere forbud enn nødvendig.”

Assisterende utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune Åse Lill Kimestad forteller til Fædrelandsvennen at forslaget, som altså ikke ble støttet av fylkesordføreren da Kleppe foreslo det i 2012, kommer etter at en skole har fått en konkret henvendelse fra en elev angående muligheten for å bruke et heldekkende hodeplagg.

“Dette har vært oppe politisk tidligere. Da sa politikerne at det ikke var noe behov for en regelendring ettersom det ikke har vært en aktuell problemstilling på skolene i fylket. Nå har vi en situasjon med en konkret henvendelse og derfor tar vi saken opp igjen”, sier Kimestad til Fædrelandsvennen.

Saken er nå sendt ut på såkalt “høring” der høringsinstansene blir bedt om å velge mellom to alternativer, skriver Fædrelandsvennen: Alternativ 1: Paragraf 3c. Elevene skal delta aktivt i opplæringen. Elevens ansikt skal være synlig. Alternativ 2: Paragraf 3c. Elevene skal delta aktivt i opplæringen. Bruk av hodeplagg som helt eller delvis dekker elevens ansikt er ikke tillatt. Forbudet omfatter ikke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig.

Forslaget vil bli behandlet politisk i Hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest Agder Fylkeskommune 6. september. Forslaget begrunnes med at et ansiktsdekkende hodeplagg er forstyrrende for kommunikasjonen mellom lærer og elev.

“Vi ønsker at lærer skal ha mulighet til å se ansiktet til eleven. Det er avgjørende for å kommunisere optimalt. I tillegg er det ofte viktig for lærer å kunne gjenkjenne eleven. Dette er ikke et forslag som er rettet mot spesifikke religiøse hodeplagg, men et generelt forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg”, forteller Kimestad til avisen.

I 2014 gjentok Kleppe interpellasjonen som han hadde fremmet i 2012, etter at Menneskerettighetsdomstolen godkjente Frankrikes forbud mot niqab og burka i offentlige rom, skriver Fædrelandsvennen. I tillegg ble det fremmet forslag om utredning av konsekvensene et slikt forslag på de videregående skolene ville ha.

Forslaget falt i en avstemming som endte 17-17, der fylkesordførerens dobbeltstemme ble avgjørende.

“Jeg stemte mot forslaget med samme begrunnelse som jeg ga i mitt svar til Kleppes interpellasjon. Det hadde ikke kommet meldinger om noen endring siden 2012. Samtidig oppfordret jeg fylkesrådmannen til å følge utviklingen og ta problemstillingen opp hvis det skulle utvikle seg til å bli et problem. Jeg ser i forslaget som nå har kommet at rådmannen og skoleavdelingen har fulgt denne oppfordringen og at forslaget kommer på bakgrunn av en konkret hendelse. Nå skal saken ligge på høring gjennom sommeren så får høringssvarene legge grunnlaget for den politiske behandlingen i høst”, sier fylkesordføreren.

Saken vil bli endelig behandlet i Hovedutvalget for kultur og utdanning dersom ikke utvalgets medlemmer ønsker å løfte saken opp til Fylkestinget.