Max Hermansen og Jan Simonsen i ledelsen for Demokratene i Oslo

Max_Hermansen_SimonsenDemokratene i Oslo har fått et nytt styre med Max Hermansen som leder og Jan Simonsen som nestleder. Max Hermansen er kjent som tidligere talspersonen for Pegida-bevegelsen. Han er militærhistoriker med hovedfag i historie og fireårs utdannelse fra Sjøkrigsskolen, og har vært lærer i Oslo-skolen i flere år.  Jan Simonsen har tidligere vært nestleder i Fremskrittspartiet, og senere i Demokratene.

Simonsen satt 16 år som stortingsrepresentant. I tillegg har han representert Norge i Europarådets menneskerettighetskomite.

Både Max Hermansen og Jan Simonsen er forfattere med flere bokutgivelser bak seg. Max Hermansen har blant annet skrevet boken «D-dagen 1944 og norsk innsats», mens Jan Simonsen blant annet har skrevet kriminalromanen «Døden på Stortinget».

Max Hermansen sier at hans viktigste oppgave som leder for Demokratene i Oslo er å arbeide for «å ta byen tilbake».  Han peker på at det er flere bydeler i Oslo der et stort flertall av elever som starter på grunnskolen har ikke-vestlig muslimsk bakgrunn, og at det også er bydeler som nå har et ikke-vestlig befolkningsflertall. «Det er et stort problem kulturelt og i form av økt kriminalitet og svekket økonomi for Oslo som by.  Den store innvandringen til Oslo legger dessuten press både på infrastruktur og på boligmarkedet,» mener han.

 

Max Hermansens kampsak i tillegg til å stanse den muslimske innvandringen og islamiseringen er å arbeide for økt demokrati gjennom bruk av folkeavstemninger, etter modell fra Sveits, både om sentrale og lokale spørsmål.

Jan Simonsen sier han ønsker å arbeide for å få Max Hermansen på Stortinget. «Demokratene har nå fått solide personer i ledelsen både gjennom partilederen sentralt, Makvan Kasheikal og nestlederen Vidar Kleppe, og Max Hermansen som leder i Oslo. Det er inspirerende personer å jobbe sammen med,» sier Simonsen, som mener det er viktig å stramme inn asylpolitikken langt ut over det regjeringen har foreslått.  «Når vi ser at hundrevis av asylsøkere forsvinner fra asylmottak, sannsynligvis for det meste asylsøkere som forstår at de ikke får deres søknad innvilget, hvorav flere lever av kriminalitet, er det åpenbart at regjeringen har sviktet ved ikke å innføre en ordning med lukkede asylmottak,» sier han.