Derfor må det bli færre muslimer i Norge.

«De siste tiårene har det kommet over 250.000 muslimer til Norge, som har med seg en forferdelig kvinneundertrykkelse, et homo- og jøde-hat, og så mye annen vold og undertrykkelse, skriver Demokratene i Norges førstekandidat i Oslo, Max Hermansen i denne artikkelen, der han gir flere eksempler på hvor ille han mener det er:

– Det finnes nesten ingen åpent homofile muslimer i Norge. Hvorfor ikke?

– Av andre generasjon pakistanske kvinner i Norge som giftet seg i perioden 2007 til 2012 – noe over 600 av dem – giftet 96 prosent seg med en pakistaner, og 55 prosent giftet seg med en pakistaner fra Pakistan hvorav ganske mange med fetteren sin. Tvangsekteskap?

– I Oslo-skolen var det i 2016 1.940 rapporterte tilfeller av vold mot lærere. I 2015 var det “bare” 900 tilfeller av vold mot lærere. Hvorfor denne dramatiske økningen?

– Det er mye som tyder på at muslimer i Norge ikke bare står for de aller fleste av de forferdelige overfallsvoldtektene, men at de utfører et flertall av voldtekter totalt sett. To eksempler som tyder på dette: – NRK Rogaland sier i en artikkel 9. januar 2012 at ni av ti dømte for voldtekt i Stavanger-regionen i løpet av tre år, hadde ikke-vestlig minioritetsbakgrunn. Hvorfor har ingen undersøkt hvordan det er med hele Norge og også de senere årene?

– I Sverige har det ifølge Migationsverket.se og Polisen.se i løpet av 35 år kommet over en million muslimske menn til Sverige hvor det i samme tidsrom har vært en seksdobling av både antall anmeldte voldtekter og antall anmeldte andre seksuelle overgrep. Årsakssammenheng?

– Tall fra Brochmann-utvalget og SSB i 2011 viser at det er seks muslimske nasjonaliteter i Norge som er omtrent tre ganger så kriminelle som oss norske.

Det at mange muslimer ikke aksepterer kritikk av islam og profeten M. og blir så krenket og forbannet når vi likevel gjør det, har ført til at ytringsfriheten har blitt kraftig redusert i Norge. Jeg kjenner til syv personer i tillegg til meg selv, som har mistet jobben på grunn helt saklige meninger om islam, muslimer og sharia. Mange andre lar være å si noe om islam etc. fordi de er redde for å miste jobben. Facebook utestenger oss for opptil

30 dager når nok personer rapporterer oss for “hatefulle” ytringer om islam og muslimer. Og jeg har rett og slett fått stengt ned bloggen min – maxblogg – på blogg.no; helt uten advarsler og uten noe varsel som kunne gjort at jeg fikk kopiert de 160 innleggene mine der.

Når vi så vet at under en tredjedel av de muslimene som er i Norge som burde være i jobb, er i jobb; er det at katastrofen ikke bare er menneskelig, men også økonomisk. Det vil rett og slett være nødvendig å skjære kraftig ned på pensjonene, øke skattene og ellers fjerne en stor del av velferdsgodene om utviklingen fortsetter.

Jeg ser ingen annen løsning på dette enn at det blir færre muslimer i Norge. Den mest fornuftige måten å sørge for det, er å prøve å inngå avtaler med lavkostland om at de overtar alle asylsøkere, kvoteflyktninger og familiegjenforening med disse, mot at vi betaler for mat, tak over hodet og sikkerheten.

Gjør vi dette, vil vi heller kunne hjelpe mange flere mennesker i virkelig nød i lavkostland; mennesker som ikke har hatt pengene til å betale menneskesmuglere til å komme til Europas nord-vestre hjørne gjennom flere trygge land.

Et hovedspørsmål jeg stiller til så mange som mulig, er: Hvorfor skal vi hjelpe mennesker i rådyre Norge når de i hovedsak har latt kvinner, barn og eldre bli igjen i det området de har “flyktet” fra?»