Heller kristne flyktninger enn jihadister

«Nok en gang har terrorister ropt Allahu Akbar, kjørt en bil inn i en folkemasse og hogget løs mot uskyldige mennesker. Det er en form for terror det er nesten umulig for samfunnet å beskytte seg mot. Men vi vet en ting: Den gjennomføres i Allahs navn, av personer som tror på islam. Jo flere muslimer som bor i et vestlig land, jo større risiko for islamsk terror. Jo flere flyktninger vi slipper inn i et land, jo større risiko for at noen av dem har tilknytning til Den islamske staten, eller er stimulert av deres eksempler».

Det sier lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal, i forbindelse med den siste terroren i London. Derfor mener han også at Norge, dersom vi tar imot kvoteflyktninger, bør konsentrere oss om å ta imot kristne flyktninger, slik den amerikanske presidenten Donald Trump har foreslått for USA.

Det var i et intervju med Christian Broadcasting Network i januar at Trump ble spurte om han ville prioritere forfulgte kristne i Midtøsten som flyktninger. Det svarte han ifølge Berlingske Tidende et klart ja på. “De har vært forferdelig behandlet,” sa han til TV-stasjonen.

“Visste du at det har vært umulig for en kristen fra Syria – eller i det minste svært vanskelig – å komme inn i USA. Hvis du er en muslim, kan du komme inn, men hvis du var en kristen, har det vært nesten umulig? Og grunnen til at det er så urettferdig er at de kuttet hodet av noen, men enda mer av de kristne. Og det tror jeg er veldig, veldig urettferdig, så vi må hjelpe dem,” sa Trump den gangen.

Også den tsjekkiske statsministeren har gitt uttrykk for tilsvarende tanker. Tsjekkia har satt seg imot EUs vedtak om å fordele flyktninger gjennom kvoter til de ulike medlemslandene, men sagt at dersom de mot deres vilje blir pådyttet et slikt vedtak, så må kristne asylsøkere prioriteres.

«Primært ønsker Demokratene i Norge et system der vi kjøper plasser for asylsøkere i leirer plassert i lavkostland, som Norge betaler for, og deretter gjør avtaler med disse landene om å ta vare på de som får flyktningstatus. Da vil vi ikke få noen asylsøkere eller flyktninger til Norge, samtidig med at de som er forfulgt blir hjulpet til å bosette seg i et trygt land. Og vi risikerer ikke å få terrorister til Norge forkledd som flyktninger,» sier han. «Men dersom vi er nødt til å ta imot kvoteflyktninger hit, må det være en forutsetning at de er kristne.»