Vi må ta vare på vår kristne kulturarv

«Vi blir ikke et mer åpent og tolerant samfunn av å viske bort vår egen kulturarv. Landsmøtet i AP har vedtatt å fjerne kristendoms k-en i KRLE – faget i skolen og samtidig gi kristendom mindre plass i faget. AP mener religionen skal gjøres nøytral og at kristendommen ikke lenger skal ha noen forrett. I vårt norske samfunn skal nå religionene likestilles, den ene er like god som den andre,» skriver Per-Christian Stenvaag, som er organisatorisk nestleder i Demokratene i Norge, og førstekandidat på stortingslistene i Hedmark og Oppland.

«Dette vil ikke vi i Demokratene i Norge gå med på. Vi må ikke glemme at Norge har hatt kristen innflytelse i 1000 år. Kristendomsundervisning i skolen er ikke forkynnelse. Det handler om å gi elevene grunnleggende kjennskap om den tradisjonen, historien og de verdiene, samfunnet er bygget på. Det er ingen motsetning mellom å ta vare på norsk kultur og den kristne kulturarven, også være et mangfoldig og tolerant samfunn med plass til flere kulturer og religioner,» skriver han, og fortsetter:

«Å ha beina trygt plantet i vår egen kultur, gir et bedre grunnlag i møtet med andres. AP sier at om man “ønsker å fremme mangfold og toleranse, må K-en ut”. Demokratene mener dette er et snevert syn på hva som ligger i mangfold og toleranse. Det finnes ingen dokumentasjon på at man blir mer tolerant jo dårligere kunnskap man har til den religionen som tilhører ens egen kulturarv. I Grunnlovens paragraf 2 heter det at “Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv”.

Demokratene ønsker ikke å viske vekk vår egen kulturarv, for det er ingen tjent med. Demokratene vil ha det beste kunnskap og skole tilbud. Men Demokratene vil heller ikke glemme at kristendomsundervisningen må ha sin rette plass.

Ønsker du å ta vare på vår kulturarv og ønsker at vår kristne kulturarv fortsatt skal ha en stor plass i undervisningen i skolene må du stemme på Demokratene i Norge ved stortingsvalget i høst.»