Vil ha kommunal bostøtte i Kristiansand

På grunn av økonomiske problemer i boligselskapet i Kristiansand risikerer tusenvis av eldre, unge, syke, og vanskeligstilte et kraftig hopp i husleien på hele 8,7% i kommunale boliger. «Demokratene i Norge i Kristiansand har mange ganger foreslått at det må innføres en kommunal bostøtteordning i Kristiansand uten å få politisk støtte for dette  – for å hjelpe de byens befolkning som trenger det mest,» sier partiets gruppeleder Vidar Kleppe.

Nå har han sendt en interpellasjon med følgende spørsmål til byens ordfører: «For å skape ro ovenfor beboerne i de kommunale boligene, er ikke ordføreren enig med Demokratene i Norge i at en slik økning som administrasjonen i boligselskapet ligger opp til – snarest må stoppes og at Kristiansand kommune må innføre en ordning med kommunal bostøtte?»