Demokratene vil ha et tryggere Norge

«Det sikkerhetspolitiske bildet er dessverre preget av internasjonal terrorisme, spredning av masseødeleggelsesvåpen og uforutsigbare trusler. Dette vil også kunne ramme Norge og norske interesser i utlandet,» frykter Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Utviklingen i samfunnet med nye former for risiko, sårbarhet og trusler krever ny årvåkenhet og stadig tilpasning av sikkerhetstiltak og beredskap fra den øverste administrative og politiske ledelse. Det ligger store utfordringer innenfor områder som blant annet informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kraftforsyning, transport, forsyninger, olje- og gassvirksomhet, smittevern og vannforsyning,» sier han.

Det er derfor nødvendig med styrket fokus på alle aspekter ved samfunnssikkerheten, mener Kleppe. «Demokratene i Norge vil derfor arbeide aktivt for at Norge skal kunne møte det nye trusselbildet gjennom oppdaterte og gode beredskapsplaner, nødvendig utstyr, materiell og personell. Det er nødvendig med nært samarbeid og koordinert innsats fra sikkerhetstjenestene, politiet, kommunene, næringslivet og Forsvaret. Nasjonalt er det i utgangspunktet en politioppgave å bekjempe terrorisme. Forsvaret må likevel være forberedt på å støtte, utfylle eller overta politiets oppgaver i ekstraordinære situasjoner – for å trygge det Norge og det norske folk,» mener Vidar Kleppe.