Hårreisende prioritering

«Regjeringen bruker 6 milliarder på en diger, stygg betongkoloss ved den ærverdige Vestbane-stasjonen i Oslo, og monsteret skal visstnok hete Nasjonalmuséet. Til og med ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen – etter tyskerne – er penere å se på! Kolossen ved Vestbanen kan være nyttig for Oslos befolkning i tilfelle atomkrig! Utstyrt med skyteskår er den også,» harselerer Terje Haugom fra Demokratene i Bergen. Han er sjokkert over byggeprosjektet, både når det gjelder pris og utforming.

«Dette gjør regjeringen, uten å ofre den rasfarlige dødsveien E-16 mellom Bergen og Voss en tanke! De 6 milliardene hadde i hvert fall vært en start på ny trasé, der mange liv er gått tapt, og mange flere liv vil gå med – før myndighetene i Oslo skjønner hvilken tussete prioritering de holder på med! Er det noen på Løvebakken som føler dårlig samvittighet? De som ikke gjør det, har ikke skjønt deres oppgave i vår nasjonalforsamling! Slik uvettig prioritering er en hån mot all fornuft og demokrati,» legger han til

«Jeg forventer at de som styrer her i landet nå etter hvert forstår at Vestlandet også har behov for oppmerksomhet mht. prioriteringer og bevilgninger! Det er faktisk på Vestlandet den største verdiskapingen skjer i Norge. Livsnerven Vest-Øst – E-16 – er for lengst moden for prioritering,» mener hordalendingen.