Holocaust tatt ut av læreplanen – av frykt for muslimske elever

«Læreplanen til barne- og ungdomsskolen skal få en «make over». I skissene til læreplanen er verken holocaust eller andre verdenskrig nevnt. Dette er en skam når vi vet at jødehatet i Europa og Norge er økende,» skriver Jan-Ove Fromreide som leder Demokratene på Askøy. Han fortsetter:

«Andre verdenskrig og holocaust må ha en helt naturlig plass i læreplanen. Det er helt utenkelig å presentere en læreplan i 2018 uten å inkludere det største sivilisatoriske sammenbrudd i vår tid, sier Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trossamfunn og nestleder for kommunikasjon ved Antirasistisk Senter, til Klassekampen.

Kohn får støtte fra førsteamanuensis Irene Trysnes i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har sammen med sine kolleger skrevet et høringssvar hvor de mener historie- og geografidelene i samfunnsfag står i fare for å forsvinne.

Samiske perspektiver og teknologi får kvalitetsmessig svært mye plass. Det er selvfølgelig viktig, men da må man også være konkret på andre viktige historiske begivenheter som har betydning for tiden vi lever i, sier Trysnes.

Læreplanen i norsk skole er under oppussing og planen er at mye av dagens undervisningsstoff skal tas vekk for at elevene skal få mer tid til å gå i dybden på de ulike skolefagene. Tanken er at læreplanene skal bli «relevante for framtiden. Sannheten er at lærere spesielt i Oslo skolen ikke tør å ta opp temaet Holocaust. Dette i frykt for hvordan muslimske elever vil reagere. Holocaust må selvsagt tilbake i læreplan. Hvis så ikke skjer er det et skamløst knefall for Islam og ett nytt overgrep mot jødene».