Sivilforsvaret tuter for døve ører

Tor-Andre Hopen - DemokrateneOnsdag i forrige uke testet Sivilforsvaret sine 1250 sirener som gjerne er plassert på taket til sentralt beliggende offentlige bygg o.l. i alle byer og større tettsteder over hele landet, og alarm-signalet «Viktig melding – lytt på radio!» kunne høres på kilometers avstand.

Frem til 1990-tallet var det vanlig praksis at NRK-Radio informerte befolkningen over «eteren» samtidig som sirene-alarmen til Sivilforsvaret ljomet utover i det ganske land. En radiostemme informerte og beroliget oss lyttere med at alarmen var en øvelse og test, og at signalet betyr «Viktig melding – lytt på radio!».

Sivilforsvaret

Praksis med at NRK før i tiden tok sitt samfunnsoppdrag på alvor, og faktisk informerte befolkningen samtidig som Sivilforsvaret testet sine alarm-anlegg, er tydeligvis ikke praksis hos NRK lenger, for da undertegnede søkte gjennom det som var av NRK-kanaler på sin «motvillig» nyinnkjøpte DAB-radio, var det ikke en eneste NRK-kanal som nevnte Sivilforsvarets pågående alarm-øvelse. Heller ikke på TV sa de noe, på NRK1 og TV2-Nyhetskanalen, bortsett fra at en forvirret TV2-reporter under et direkte-intervju på en byggeplass i Oslo ble kraftig forstyrret og brydd av den pågående overdøvende sirenelyden i bakgrunnen, og derfor tidvis måtte avbyte intervjuet. Kun et fåtall norske aviser hadde på forhånd varslet om Sivilforsvarets landsomfattende alarm-øvelse, men det er ikke godt nok at kun et fåtall aviser varsler!

I etterkant av Sivilforsvarets alarm-øvelse sist onsdag, ble vi gjennom nyhetssendingene til NRK og TV2 fortalt at vi selv må søke informasjon på internett og på sosiale medier dersom og når alarmen ljomer utover det ganske land. Mon tro om slike utsagn er ment som dårlig spøk?

I Norge har vi dessverre fått en særdeles sårbar infrastruktur som stort sett er basert på sårbare digitale systemer, og derfor lett lar seg slå ut ved ulike krisesituasjoner. Det hjelper lite å søke informasjon på internett og sosiale medier når internett, mobilnett og DAB-nettet er noe av det aller første som faller ut ved enkelte hendelser som større naturkatastrofer, solstorm, terror/sabotasje og krigsangrep fra fremmed makt – bare for å ha nevnt noen flere realistiske scenarier.

«I krig og fred og sånn..» Det er et paradoks at så mange nordmenn hverken bryr seg, eller har den minste anelse, om hva Sivilforsvarets alarm-signal er eller i det minste betyr. Etter å ha sett noen intervjuer på TV de siste dagene, hvor tilfeldige blir spurt, får man lett forståelsen av at mangelen på kunnskap om Sivilforsvarets sirener er påfallende utbredt i den norske befolkningen, spesielt blant yngre mennesker er det mange som i dag ikke aner hvor alarm-lyden stammer fra, eller hvilken hensikt alarmen har. Dette er en skremmende utvikling i samfunnet som kan komme til å koste dyrt i en krisesituasjon hva tap av menneskeliv angår.

«Viktig melding – lytt på radio!» :Vi lever i en politisk og ideologisk ustabil verden hvor sivil beredskap i Norge må styrkes betydelig hvis vi som nasjon skal kunne ha en sivil beredskap på høyde med den sivile beredskapen vi hadde frem til tidlig 1990 årene – slutten av den kalde krigen. Politikere som ikke evner å forstå viktigheten av å styrke den sivile beredskapen for befolkningen, er intet mindre enn naive, historieløse og uskikket til å styre landet.

Demokratene krever at alle norske medier som mottar økonomisk statsstøtte/pressestøtte, ikke minst stats-kanalen NRK, skal forpliktes til å varsle og informere befolkningen når Sivilforsvaret har sine landsomfattende alarm-øvelser. SMS-varsling til samtlige norske mobil-abonnenter burde også være en selvfølge i dagens høyteknologiske digitale tidsalder. Det må også innføres obligatorisk opplæring/informasjon i grunnskolen, allerede fra første klassetrinn, slik at barna våre lærer fra de er små hva de ulike alarm-signalene betyr, og om hvorfor det er livsviktig å ha et minimum av kunnskap om temaet.


Tor-Andre Hopen
Leder Trøndelag fylkeslag

Følg oss på facebook#Demokratene #Trøndelag #Steinkjer #Verran #Namsos #Verdal #Stiklestad #Levanger #Stjørdal #Værnes #Trondheim #Klæbu #Orkanger #Meldal #Orkland #Valg2019 #Valg2021 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Resett Resett.no / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen