Den glemte landsdel

«Vestlandets hjerte – Hordaland – ser ut til å være slettet fra Samferdselsdepartementets kart over dårlige og rasfarlige veier i Norge. Det fylket der de fleste av Norges verdier skapes, men hvor mange av dem som skaper dem sover dårlig om natten, og sitter med hjertet i halsen på vei til og fra jobb, skole eller annen nødvendig kjøring. Vi snakker om E-16 på strekningen Trengereid-Voss,» skriver Terje Haugom som er medlem av Demokratene i Bergen. Han fortsetter:

«På Norsk Transportplan (NTP) er ny tunneltrasé/veitrasé ført opp med mulig oppstart i 2022. Forrige samferdselsminister var på befaring, og kunne selv observere til dels store, truende steinblokker – særlig i området ved Stanghelle. Steiner som lett knuser en buss, dersom man opplever et sammentreff av uheldige og skjebnesvangre omstendigheter, som kraftig regn – og en buss på veien. En bil, en sykkel, – et tog på sporet like ved. Mange små og større ras har gått, ofte flere i uken. Men ingen vet når – men mange frykter – det store raset kommer. Det kan bli en riks-drapssak, der de folkevalgte ikke går klar, og de som valgte å utforme NTP slik – uten E-16 som 1.prioritet – vil stå tiltalt. For myndighetene har vært på befaring – de har sett, og notert seg farene som lurer.

Demokratene mener at det utvises uakseptabel stor grad av ansvarsfraskrivelse fra stortings-politikernes og regjeringenes side, når man fortsetter å bygge ut flotte motorveier på Østlandet, hvor det så å si ikke finnes rasfare, men lar være å bry seg om å gjøre det som haster aller mest – ny E-16 mellom Bergen og Voss, Norges mest utsatte ras-trasé, og hoved-nerven mellom vest og øst! Kanskje på tide å styre milliard-bruken dit hvor det virkelig er behov for det, og intet drømmeslott – som å bruke milliarder på å ødelegge Bjørnefjorden og bygge nye motorveier der man har slikt i bøtter og spann fra før»