Gigantomaniplaner i Kristiansand

«Hva er det som skjer når byens politiske flertall bestående av partiene: Høyre, KrF, FrP, Venstre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet som styrer Kristiansand kommune med god hjelp av Arbeiderpartiet – ikke har politisk vilje til å sette folket først i sitt politiske virke ved å lytte. Jeg har derfor stor forståelse for at FrP sliter i denne samarbeids konstellasjonen,» skriver Demokratenes ordførerkandidat.

«For bare å nevne noen viktige saker der Demokratene over lang tid har fremmet gode forslag som setter folket – og lovpålagte oppgaver først: Nei til flytting av havna til Kongsgård/Vige – Nei til at skolenedleggelser – Nei til Gartnerløkka  – Nei til at Bompenger  – Nei til økte egenandeler – Nei til økte husleie i kommunale boliger,» skriver Kleppe og fortsetter:

«Demokratene sier også: Ja til større åpenhet og likebehandling i Kristiansand – Ja til  kommunal bostøtte – Ja til sterkt redusere å på sikt fjerne eiendomsskatten – Ja til en bedre BPA-ordning i Kristiansand – Ja til  å få kjøkkenet tilbake på alle sykehjem.

Da trenger en ikke å være økonom for å forstå at det selvsagt ikke forsvarlig å bruke hele 530 millioner på kunstsiloen for å stille ut “kunstgavene” fra milliardær Nicolai Tangen. Jeg vil  minne leserne om at en gave er noe, særlig gjenstander eller tjenester, som en gir eller får uten gjenytelser eller betaling. Jeg gjentar: Uten gjenytelser eller betaling. Og da har jeg ikke nevnt et ord om muligheten for en økonomisk overskridelse på kunstsiloen.

Og hva med alle milliardene til Gartnerløkka og flytting av havna til Kongsgård/Vige? En fattig trøst for være at det er kommune og fylkestingsvalg den 9. september, der velgerne heldigvis gis mulighet til å skifte ut – og velge nye politikere fra Søgne, Songdalen og Kristiansand. En ting er sikkert – det blir et historisk og spennende valg i Nye Kristiansand.»