Norge må aldri glemme små og mellomstore bedrifter

«Etablering og utvikling av små og mellomstore bedrifter er nøkkelen til flere arbeidsplasser og økt livskvalitet for folk. En stor andel av norsk verdiskaping skjer i små og mellomstore bedrifter. Derfor ønsker Demokratene mindre skjemaer og bedre rammebetingelser som stimulerer til vekst og utvikling,» sier Demokratenes leder og nestleder Makvan Kaheikal og Vidar Kleppe.

«Dette må blant annet skje ved redusert byråkrati og skjemavelde, samt en langsiktig og forutsigbar politikk. På den måten blir det enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter i høykostnadslandet Norge,» mener de to, g legger til:

«Demokratene vil også gjøre det lettere for bedrifter med lav omsetning å få innvilget årlig momsoppgave (merverdiavgiftsoppgave).  Demokratene vil derfor gjøre dagens stivbente regelverk rundt forskuddsbetaling av skatt for næringsdrivende mer næringsvennlig, slik at næringsdrivende ikke unødig kommer i økonomiske vanskeligheter som følge av dagens regelverk.»