Regjeringen Solberg på ville veier

«Regjeringen Solberg med det selvutnevnte familie partiet KrF på laget fører en usosial politikk ovenfor folk og familier som sliter i Norge. Tenk at ti-tusener av nordmenn den siste tiden har mistet: Arbeids avklarings penger kalt AAP – før de er ferdig avklart mot uføretrygd eller arbeid. Dette er rett og slett et stort svik ovenfor våre medmennesker i Norge – som har det mer enn vanskelig og sliter med å få hverdagen til å gå opp,» skriver Vidar Kleppe, som er politiske nestleder i Demokratene. Han fortsetter:

«En karantenetid for ny AAP runde er satt – noe som betyr at disse menneskene blir kommunens ansvar over sosial budsjettet i kommunen de bor i minst 1 år. Dette vil føre til økte sosial hjelp utbetalinger for kommunene i Norge og større utfordringer for personer og familier som allerede sliter tungt.

Det er også ute på høring å redusere eller fjerne uføregraden til de uføre om disse klarer å stå i jobb en liten periode. Dette er i strid med regjeringens sin egen arbeidslinje og hele intensjonen med uførereformen. Dette i en tid da det norske folk opplever økte avgifter og egenandeler, skatt på sykdom, rekordhøy bensinpris, nye bomstasjoner, høye strømpriser – dette bare for å nevne noen viktige politiske saker fra regjeringen, som rammer økonomien til folk flest.

Det gjør heller ikke saken bedre at bostøtten er blitt redusert og fjernet for de aller fleste på minste pensjonsnivå. Demokratene mener bestemt at folk som sliter i Norge trenger og fortjener mye bedre enn dette. Ja, faktisk er regjeringen til Erna Solberg i disse viktige sakene – helt på ville veier. Nok er nok,»