Si opp EØS-avtalen!

Nei til EU og EØSSi opp EØS-avtalen!

Det er mange grunner til at Norge bør tre ut av EØS-avtalen. Mest åpenbar er de åpne grenser, med fri flyt – som inkluderer så vel arbeidssøkende europeere, som de som gjerne vil til «Det rike landet i nord» av andre grunner. Med henhold til arbeider-flyten, så er det en dårlig måte å verne om norske arbeidere på. Gjeste-arbeiderne er i mange tilfeller flinke, og klarer seg med lavere lønn – noe som gir norske arbeidere skeiv konkurranse. Og mange gjeste-arbeidere lever i det skjulte mens de er her, mangler papirer, registrering, er kraftig underbetalt, lønnes svart osv. Arbeidernes organisasjoner er forbannet på denne flyten over grensen, og ønsker at dette sirkuset settes en stopper for. Norsk sosial dumping er tilfelle i dag.

Ved opphør av EØS-avtalen – som medfører en total grensekontroll for Norge – får også tollerne bukt med mye mer av den smugling som skjer i dag, og kriminelle «turister» og ukvalifiserte asyl-søkere og lykkejegere blir omgående stanset og returnert. Kriminaliteten i Norge vil trolig reduseres.

Og de fleste av oss vet, at EØS-reglene sier: «Det kan innkreves bompenger for del-finansiering av ny veistrekning, bro, tunnel e.l. Når prosjektet er nedbetalt, skal innkreving av bompenger opphøre». Men akkurat DEN regelen bryr ikke regjeringen Solberg seg katten om! Så altså, det er aldeles ikke bruk for noen EØS-avtale av den grunn! Hadde EU / EØS brydd seg, og satt foten ned overfor landeveisrøveriet i Norge, hadde mange fått litt respekt for unionen – men nei, ikke slik det er!

Håper fagforeninger og politiske partier går sammen og får slutt på EØS-sirkuset for Norges del! Vi må stå sammen om å verne Norge, norske bedrifter, norsk eierskap og norske arbeidere! Må vi vise våre pass før og etter utenlands-reiser, går ikke verden under av den grunn!

Terje Haugom
Samfunnsdebattant


Følg oss på facebook


#Demokratene #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Politikk #NeiTilEU #NeiTilEØS #EØS #EU Vidar Kleppe / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen

  • sveinagronnevik

    Det er mange EØS borgere som gjør en god jobb i yrker der nordmenn ikke vil jobbe. Her må en heller få på plass en lov som hindrer sosial dumping og krav om at gjestearbeidere får betalt tilsvarende norsk tariff lønn. For det er bedre å ha en kvalifisert europeer i jobb enn en umotivert «flyktning» med NAV tilskudd sigende omkring, så lenge en ikke får tak på kvalifiserte norske til arbeidet.
    Når det er sagt, vil en opphør av den grunnlovsstridige EØS avtalen få en stopper for mennesker som ikke har noe lovlig grunn for å komme hit. Det vil også sette en effektiv stopper for at utviste kriminelle er tilbake etter en uke eller to, som er det som skjer nå. Noe som være en enorm samfunnsøkonomisk gevinst i tillegg til at politiet kan bruke sine resurser på alvorlig kriminalitet som følge av tidligere dumsnill flyktningepolitikk.
    Men det viktigste med å si opp den grunnlovsstridige EØS avtalen, er å bli herre i eget hus. Vi er et suverent land, og skal ikke styres fra Brüssel eller andre steder. Vi skal ikke styres etter agenda 2030 eller tidligere svikefulle avtaler våre politikere har skrevet under på.