Valg2019: Demokratene i Trøndelag vil forby tigging

Tor-Andre Hopen - Demokratenes førstekandidat fylkestingsvalget Trøndelag 2019VALG2019: Demokratene i Trøndelag vil forby tigging i alle trønderske kommuner!

Like sikkert som at sommeren hvert år kommer, kommer også Øst-Europeiske tiggere i hopetall til Norge og Trøndelag. Det finnes vel knapt en liten trøndersk by som ikke invaderes av langveisfarende tiggere.

De sitter gjerne ved inngangsdøren til kjøpesentrene, dagligvarebutikkene, i hovedgatene, på torget, i parkene, ved buss- og jernbanestasjoner, ja nær sagt over alt hvor mye folk ferdes. De velger bevisst å sitte på bakken istedenfor på en campingstol el.l. med den hensikt å skape ekstra dårlig samvittighet hos deg og meg som går forbi dem. Dette er langveisfarende menneskene uten tilknytning til Norge, mennesker som har betalt en kostbar billett for å komme til Norge og innta norske byer og tettsteder for å bedrive tigging og annen lyssky virksomhet.

Den Øst-Europeiske tiggerkulturen har de siste årene utviklet seg til å bli storindustri. Som følge av dette har norske myndigheter mistet kontrollen slik at den Øst-Europeiske tiggerindustrien som også genererer kriminell virksomhet som vinningskriminalitet, ran, prostitusjon, salg av narkotika og illegale legemidler, mm. får nærmest fritt spillerom i Norge. Dette er godt dokumentert gjennom norsk og utenlandsk media de senere år.

Et vanlig syn i norske byer, tiggere fra Øst-Europa

Et vanlig syn i norske byer

Tigging i seg selv skaper mistrivsel for mange i lokalbefolkningen. Det forringer bymiljøet og sist men ikke minst så skaper tiggingen ubehagelige situasjoner og utrygghet hos svært mange. Særlig har det vist seg at eldre mennesker og yngre barn er redde for tiggere. Konsekvensen blir ofte at mange vegrer seg for å ferdes på steder hvor tiggere holder til.

Norsk lov sier at det er opp til en hver kommune å avgjøre hvor vidt tigging skal tillates i kommunen. Sagt med andre ord, hvis det forekommer tigging i din hjem-kommune, så er det flertallet i kommunestyret i din kommune som ønsker tiggere hjertelig velkommen.

Demokratene i Trøndelag vil totalforby tigging på offentlig område i alle trønderske kommuner. Den Øst-Europeiske tiggerindustrien i Norge handler ikke om reell nød, men om organisert og tilrettelagt virksomhet hvor formålet er å utnytte oss godtroende og naive nordmenn gjennom å gi oss dårlig samvittighet.


Tor-Andre Hopen
Førstekandidat i fylkestingsvalget Trøndelag og førstekandidat i kommunestyrevalget Steinkjer.

Følg oss på facebook

Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 2019#Valg2019 #Valg2021 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Trøndelag #Steinkjer #Verran #Malm #Namsos #Verdal #Stiklestad #Levanger #Stjørdal #Værnes #Trondheim #Klæbu #Malvik #Orkanger #Orkland #Tigging #Tiggerforbud #Ukultur / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen