Alle ulovlige innvandrere må utvises fra Norge!

Alle ulovlige innvandrere må utvises fra Norge!Alle ulovlige innvandrere må utvises fra Norge!

Demokratene mener bestemt at alle ulovlige innvandrere som pågripes i Norge skal hjemsendes straks. Det er derfor svært skuffende at storting og regjering tillater at personer som ikke vil oppgi sin identitet i årevis kan oppholde seg i Norge. Og dersom det er slik at retur til hjemlandet ikke er mulig så må disse personene sendes til et tredjeland som Norge samarbeider med. I slike saker må også politiet få anledning til å bruke tvang for å få gjennomført nødvendig hjemsendelse enten til hjemlandet eller til leire – som Norge disponerer i utlandet.

Norge må derfor mer aktivt arbeide for et politisamarbeid med andre land for å få stoppet organisert menneskesmugling og handel med kvinner og barn. I tillegg må grensekontrollene forsterkes. Demokratene vil arbeide for at Norge melder seg ut av EØS og Schengen-samarbeidet slik at vi igjen får full råderett over eget land og våre egne grenser.

Demokratene vil også arbeide for å gjøre regelverket enklere for å kunne returnere utlendinger som begår kriminelle handlinger. Kriminelle handlinger som medfører over to måneders fengselsstraff, skal føre til utvisning for alle personer som ikke har norsk statsborgerskap. Personer som oppgir falsk identitet, eller holder tilbake informasjon for å lure seg inn i Norge, skal automatisk utvises fra Norge. Nok er nok!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Bystyre og fylkestingspolitiker for Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg