Utdanning trygger velferden

«Demokratene i Norge vil prioritere utdannelse og forsking i en sterkere grad enn andre norske partier. Vi vil akseptere både private og offentlige skoler med et tilfredsstillende pedagogisk og faglig nivå. Skolen skal og må bidra til at vår oppvoksende slekt blir lojal mot frihet under ansvar og de demokratiske idealer. Dette har alltid … LES MER

Dramatisk kutt i terrorberedskap

Nyheten om at regjeringen har bestemt at teamet som skal hindre terrorister i å skaffe seg bombe kjemikalier blir halvert slo ned som et sjokk blant personell i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Både Anders Behring Breivik og terroristene i Manchester brukte kjemikalier for å lage dødelige bomber. Terje Larssen, som er leder for Demokratene i Norge i Kristiansand, og medlem av partiets sentralstyre, mener … LES MER

Moskeer har blitt en “rugekasse” for islamsk ekstremisme

Ekstreme islamister representerer fortsatt den største terrortrusselen mot Norge i 2017. Også for 2017 vurderes det som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge. PST mener Norge fremdeles står overfor et utfordrende trusselbilde, ikke minst fordi IS har oppfordret sympatisører til å utføre terrorangrep på egen hånd.

«Norge har flere ganger … LES MER