Utenforskapet har ansvaret

Når det blir for mye vissvass og og bortforklaringer fra journalister som prøver å forklare terroren i Nice, kan sarkasme være riktig måte å gå til motangrep på. Erling Rimehaug i Vårt Land har av og til fornuftige innlegg, men i sitt innlegg Frihet, likhet, brorskap, er han fullstendig på viddene.

Han skrev for eksempel: «et samfunn som på tross av likhetsidealet er elitistisk og konfliktorientert, har bidratt til at store grupper ikke føler seg som del av det franske samfunnet.»

Da hadde …

LES MER