Til kamp for norske sjøfolk

«Tiårene etter andre verdskrigen var en stor opptur for norsk skipsfart. Norske sjøfolk var på alle hav og i alle havner. Slik er det ikke lengre. Norsk skipsfart trenger ifølge næringen selv 10 000 sjøfolk i løpet av de neste årene, men norsk ungdom er redde for å utdanne seg til jobber de frykter vil bli utflagget til utlendinger. Demokratene mener derfor at skipsfarten må gi så gode rammebetingelser at det igjen kan ansettes norske sjøfolk på norske skip,» skriver …

LES MER

Strømregningen din vil dobles

Tor-Andre Hopen - DemokrateneDemokratene er sterkt bekymret for den fremtidige strømprisen på det norske kraftmarkedet, altså strømprisen vi som private forbrukere og husholdninger må betale for vårt nødvendige forbruk av strøm.

Med dagens politiske tilnærming til EU, samt rådende markedsstyrte og globalistiske ideologi og tenkning, vil strømregningen din med overveiende sannsynlighet bli dobbelt så …

LES MER

Frihandelsavtalen TiSA – Globalkapitalistenes skjulte hjertebarn

Demokratene er det eneste alternativet for de som vil ha en fornuftig innvandringspolitikk og samtidig sier et klart nei til antidemokratiske handelsavtaler som TiSA og TTIP. Bli gjerne med i FB gruppen Stopp TiSA/TTIP.

Demokratene er partiet som tar kampen mot globalismen på alvor. For mange kan det være vanskelig å sette seg inn i begreper som TiSA og TTIP, men dette handler om hvordan vi forsvarer vårt nasjonaldemokrati mot antidemokratisk globalisme. Følg lenkene for en lettfattelig forklaring av disse handelsavtalene.

TiSA står for Trade in Services Agreement, og Wikipedia har følgende korte definisjon: «en foreslått internasjonal frihandelsavtale. Avtalens formål er liberalisering av den globale handelen innenfor servicenæringer, og inkluderer bankvesen, helsetjenester …

LES MER