Etiske retningslinjer for kommunikasjon i Demokratene

Demokratene er et parti som er kritisk til fremming av multikulturalisme, ikke-vestlig innvandring og spesielt innvandring fra islamske kulturer. Derfor er det meget viktig å være tydelig på at vi selvfølgelig forholder oss til demokratiske spilleregler og har respekt for våre meningsmotstandere. Demokratenes medlemmer forplikter å forholde seg til følgende retningslinjer i sin kommunikasjon med medier og i sosiale medier:

1. Vi skal skille tydelig mellom islam og muslimer.

Vi kan være kritiske til islam i henhold til islams originalkilder, Koranen og Sunna, og hvordan islam praktiseres, men vi skal være tydelige på at hver enkelt muslim har rett til å tro å det han eller hun vil. Friheten til å tilhøre en religion, skifte religion eller ikke tilhøre en religion er grunnleggende for Demokratene.

2. Vi skal aldri beklage oss over at norske statsborgere benytter seg av demokratiske rettigheter.

Muslimske politikere skal kritiseres for sine standpunkt, ikke fordi de er muslimer.
Demokratenes medlemmer skal være forsiktige med å bruke sterke ord for å karakterisere sine meningsmotstandere. Respekten for våre meningsmotstandere ligger i bunn for alle våre uttalelser, selv om vi vil være grunnleggende uenig i saksinnhold.

3. Demokratenes tillitsvalgte skal ikke være administratorer for lukkede grupper i sosiale medier som omhandler sentrale deler av Demokratenes politikk.

Ingen medlemmer av Demokratene kan forutsette at noe av det de skriver i sosiale medier, enten det er lukkede eller åpne grupper, er private ytringer som er unntatt offentlighet. Derfor skal våre medlemmer utvise stor varsomhet med å ytre seg i sosiale medier på en måte som kan skade dem selv og partiet. Vi må forutsette at ingen grupper er private. Derfor skal ikke Demokratenes tillitsvalgte være administratorer for lukkede grupper i sosiale medier som omhandler sentrale deler av Demokratenes politikk, som for eksempel innvandring og/eller islam.

Demokratenes sentralstyre kan ekskludere medlemmer som ikke forholder seg til disse retningslinjene, og medlemmer av sentralstyret kan gi en advarsel til medlemmer som går over streken.

Comments are closed