Viken

Leder:
Stig Andersen tlf: 934 01 075, epost: stig1000@hotmail.com

Sekretær:
Christen Krogvig tlf: 486 04 406, epost: snurre.sprett@hotmail.de

Kasserer:
Hege Kristine Hjelvin tlf: 924 99 248, epost: hegehjelvin@hotmail.com

Styremedlem:
Jon Oddvar Sellereite tlf: 913 84 182, epost: jse@mwa.no

Bankkontonummer 0539.58.77064

Comments are closed