Demokratene leverer politisk!

Demokratene leverer politisk!Demokratene leverer politisk!

I forbindelse med koronapandemien vedtok fylkestinget i Agder den 28.april en tiltakspakke på over 200 millioner kroner. Det er godt å konstatere at hele fylkestinget tverrpolitisk ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere i alle aldre, små og mellomstore bedrifter, syke og friske – og at vi sammen i fylkestinget … LES MER

Politikerforakt og nasjonalt selvhat

Politikerforakt og nasjonalt selvhatPolitikerforakt og nasjonalt selvhat

Demokratene har en klar formening om at politikerforakt er sterkt økende i Norge. Årsakene er trolig sammensatte og forskjellige. Sett ut ifra et nasjonalt perspektiv ser vi at konstellasjonene på venstre- og høyresiden ikke klarer å tilfredsstille det norske folk samtidig på viktige politisk områder:

I … LES MER

Demokratene vil oppheve koronafullmakten.

Gruppeleder i Kristiansand, Vidar Kleppe foreslår å oppheve “koronafullmakten”, der Kristiansand bystyre ga fra seg makt til formannskap og ordfører. Kleppe mener at fra 27 April da de generelle nasjonale forbudene oppheves, kan bystyremøtene for eksempel avholdes i Kilden teater og konserthus for å unngå at de 71 folkevalgte blir sittende for tett inntil hverandre. Kleppe stemte selv for det opprinnelige vedtaket som skulle kunne gjelde fram til 17. juni om situasjonen krevde det. Det ble også besluttet at vedtaket … LES MER

Nytt styre i Demokratene Vestland

Demokratene har nå etablert et lag for det nye fylket Vestland. Fylket omfatter de gamle fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

Det ble nylig valgt følgende styre for det nye fylkeslaget:

Leder:  Svein Arne Grønnevik

Nestleder: John Herfindal Sandvik

Sekretær/Kasserer:  Hilde Bjørkhaug

Styremedlem: Kjersti Marceliussen

Fylkeslaget har også en aktiv side på Facebook som heter Demokratene i Vestland.

Lagets nyvalgte leder uttaler følgende: «Vårt mål er å verve flere medlemmer og å få startet opp lokallag i alle deler … LES MER

Lederlønningsfesten gir Norge bakrus

Lederlønningsfesten gir Norge bakrusLederlønningsfesten gir Norge bakrus

Den siste tiden har vist nødvendigheten av at det må settes et tak på hvor mye lønn ledere i det offentlige skal tjene siden dette betales ut av fellesskapets midler. Dette skal gjelde alle bedrifter som det offentlige er involvert i som eiere eller hovedaksjonærer.

Lønnen … LES MER

Demokratene avlyser landsmøtet grunnet covid-19 epidemien

KORONAVIRUSET MEDFØRER AT DEMOKRATENES MÅ AVLYSE SITT LANDSMØTE TIL HELGEN

Grunnet Coronasmitten avlyser partiet Demokratene sitt landsmøte i Trondheim til helgen den 13-15. mars
Demokratene som alltid setter det norske folk og Norge først i alt vi gjør – har i kveld besluttet å avlyse landsmøtet i Trondheim denne helgen.

Beslutningen har bakgrunn i at Demokratene vil stille seg i spissen for den nasjonale dugnaden som nå må til for å hindre ytterligere spredning av coronaviruset.

Demokratenes delegater over … LES MER

Umulig å komme inn på boligmarkedet

Nå er det på tide å gjøre noe for å stoppe den voldsomme prisøkningen på boliger. Skyhøye boligpriser og de nye høye egenkapitalkravene gjør det vanskelig for ungdom og gjør at mange faller utenfor boligmarkedet. Det må bli lettere å regulere om eiendommer til boligformål, så det kan bygges flere boliger.» Det mener Makvan kasheikal leder for Demokratene .

«Vi trenger å få … LES MER

Har vi en klimakrise?

Den 25. februar arrangerte Demokratene Viken et foredrag om klima på Litteraturhuset i Oslo. Opprinnelig var det meningen at dette skulle være en meningsutveksling mellom de som mener at vi er inne i en klima-krise, og de som mener dette ikke stemmer. Klimarealistene var lette å få på banen, men det var helt umulig å finne noen som ønsket å stille opp og tale klima-krisen sin sak. Selv CICERO som er opprettet av staten, og har omtrent 80 antagelig skattebetalte … LES MER

Eldreomsorgen må bedres!

Eldreomsorgen må bedres!Eldreomsorgen må bedres!

Antall eldre i Norge vil øke de neste tiårene og bra er det. I følge Statistisk sentralbyrå kan vi mot 2050 få en seksdobling av pleie-og omsorgstrengende. Dette gir en utfordring som både stat og kommune må stå sammen om.

Demokratene vil jobbe for at det må være tilpassede tjenester … LES MER