Lederlønningsfesten gir Norge bakrus

Lederlønningsfesten gir Norge bakrusLederlønningsfesten gir Norge bakrus

Den siste tiden har vist nødvendigheten av at det må settes et tak på hvor mye lønn ledere i det offentlige skal tjene siden dette betales ut av fellesskapets midler. Dette skal gjelde alle bedrifter som det offentlige er involvert i som eiere eller hovedaksjonærer.

Lønnen … LES MER

Demokratene avlyser landsmøtet grunnet covid-19 epidemien

KORONAVIRUSET MEDFØRER AT DEMOKRATENES MÅ AVLYSE SITT LANDSMØTE TIL HELGEN

Grunnet Coronasmitten avlyser partiet Demokratene sitt landsmøte i Trondheim til helgen den 13-15. mars
Demokratene som alltid setter det norske folk og Norge først i alt vi gjør – har i kveld besluttet å avlyse landsmøtet i Trondheim denne helgen.

Beslutningen har bakgrunn i at Demokratene vil stille seg i spissen for den nasjonale dugnaden som nå må til for å hindre ytterligere spredning av coronaviruset.

Demokratenes delegater over … LES MER

Umulig å komme inn på boligmarkedet

Nå er det på tide å gjøre noe for å stoppe den voldsomme prisøkningen på boliger. Skyhøye boligpriser og de nye høye egenkapitalkravene gjør det vanskelig for ungdom og gjør at mange faller utenfor boligmarkedet. Det må bli lettere å regulere om eiendommer til boligformål, så det kan bygges flere boliger.» Det mener Makvan kasheikal leder for Demokratene .

«Vi trenger å få … LES MER

Har vi en klimakrise?

Den 25. februar arrangerte Demokratene Viken et foredrag om klima på Litteraturhuset i Oslo. Opprinnelig var det meningen at dette skulle være en meningsutveksling mellom de som mener at vi er inne i en klima-krise, og de som mener dette ikke stemmer. Klimarealistene var lette å få på banen, men det var helt umulig å finne noen som ønsket å stille opp og tale klima-krisen sin sak. Selv CICERO som er opprettet av staten, og har omtrent 80 antagelig skattebetalte … LES MER

Eldreomsorgen må bedres!

Eldreomsorgen må bedres!Eldreomsorgen må bedres!

Antall eldre i Norge vil øke de neste tiårene og bra er det. I følge Statistisk sentralbyrå kan vi mot 2050 få en seksdobling av pleie-og omsorgstrengende. Dette gir en utfordring som både stat og kommune må stå sammen om.

Demokratene vil jobbe for at det må være tilpassede tjenester … LES MER

Demokratene vil ha gratis tannhelsebehandling

Demokratene vil ha gratis tannhelsebehandlingTennene er en viktig del av kroppen!

Demokratene vil ha gratis tannhelsebehandling fram til 21 år og innføre skjermingsordninger på tannhelseutgifter for personer med svak økonomi og dårlig tannhelse, med egenandelstak. Tennene er faktisk en viktig del av kroppen selv om ikke stortingspartiene har skjønt dette.

Demokratene … LES MER

Norge trenger mer direktedemokrati

Norge trenger helt klart mer direktedemokrati!Norge trenger helt klart mer direktedemokrati!

Demokratene har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. Derfor ønsker vi i mye større grad forpliktende folkeavstemninger. En modell kan være å … LES MER