Skipsfarten trenger norske sjøfolk

Skipsfarten trenger norske sjøfolkSkipsfarten trenger norske sjøfolk!

Uten norske sjøfolk vil Norge i løpet av relativt få år ikke kunne ivareta sikkerheten – og de helt nødvendige arbeidsoppgaver som følger med det å være en fri og selvstendig kystnasjon.

EØS-avtalen innebærer at sjøfolk fra andre land i EØS kan underby norske … LES MER

Norge trenger ikke vindturbiner

Norge trenger ikke vindturbinerNorge trenger ikke vindturbiner.

De siste årene har debatten om klimaendringer skjult en viktig diskusjon om de enorme ødeleggelsene som vindturbinparkene vil utgjøre for norsk natur.

Vindturbinparker ødelegger vår siste villmark, kysten, reduserer arealet av inngrepsfrie naturområder, ødelegger verneverdig natur, utrydder fugle- og dyrearter, bruker opp … LES MER

Ny religiøs sekt?

Ny religiøs sekt?Ny religiøs sekt?

Å blande politikk og religion er en mix som kan eksplodere uten forvarsel. Siste skudd på stammen blant nye religiøse bevegelser i Norge, er uten tvil Miljøpartiet De Grønne. Bibelen er erstattet med et klima- og miljøprogram som synes å være Det Nyeste Testamente. Midlene denne lille … LES MER

Bilister til besvær

Kjører du bil? – La meg provosere litt..Kjører du bil? – La meg provosere litt:

Du betalte for dine kjøretimer. Du fikk ditt sertifikat, det statlige dokument som bevitner at du har lov og rett til å føre motorkjøretøy i den klasse du har fått opplæring på. Du kjøper deg bil – det merke og den … LES MER

Nettleien på strøm må reduseres i 2020

Nettleie strømNettleien på strøm må reduseres i 2020.

Norge har i dag «bokstavelig talt» en strøm av kraft-leverandører. Disse selskapene kappes om å tilby oss potensielle kunder – lave el-priser. Blant disse kan vi som forbrukere velge fritt hvem som kan levere «billig strøm», men det er ikke er den samme konkurranse og valgfriheten på … LES MER

Vi trenger NAV-ombud og Barneverns-ombud

Nav-ombud og Barneverns-ombudI disse NAV tider trenger vi et ombud som ivaretar folks rettigheter og behandling i NAV.
– Men trenger vi ikke også et ombud som ivaretar barn og familier i kontakt med barnevernet?

Vi har sett og blitt mer oppmerksom på at barnevernet har produsert rapporter som ikke er i samsvar med … LES MER

Sentralstyret har nedsatt en programkomite

Demokratenes sentralstyre har nedsatt en programkomite bestående av Christen Krogvig (leder), Bjørn Skagen og Børre Norland.

Komiteen skal legge frem forslag til endinger i landspartiets program for partiets landsmøte.

De som har forslag til endringer i programmet, kan sende disse til … LES MER

Skriftelig spørsmål til ordføreren

Harald Furre og VidarKleppeSkriftelig spørsmål til ordføreren om mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune
Att: Ordfører Harald Furre

 

Ærede ordfører!

I Oslo kommune er det frem til nå avdekket hele 248.718 tusen brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Jeg vet at … LES MER

Sier nei til sosial dumping

Demokratene sier NEI til sosial dumping og vi vil kjempe for gode rettigheter i arbeidslivet for norske arbeidere. Rekordmange nordmenn er arbeidsledige og spesielt mange unge fordi våre stortingspolitikere har åpnet for fri arbeidsinnvandring fra Europa.

Demokratene sier NEI til arbeidsinnvandring som fører til sosial dumping. Vi vil stoppe all arbeidsinnvandring ved å si opp EØS avtalen.

Vi sier Norge først og vil kjempe … LES MER

Koblinger mellom Demokratene og SIAN

I et oppslag forfattet av Kari Løberg Skår publisert 28. oktober 2019 omtales koblinger mellom Demokratene og SIAN. I oppslaget hevdes det at det var slike koblinger som fikk fire av Demokratenes medlemmer i Kristiansand bystyre til å melde seg ut av partiet.

I denne forbindelse har jeg noen spørsmål: Mine verv som sekretær for både Demokratene og SIAN har vært kjent lenge. Tre av de fire valgte likevel å melde seg inn i Demokratene så sent som vinteren 2019. … LES MER

Interpellasjon om å opprette NAV-ombud i Agder

Krever NAV-ombudInterpellasjon fra Vidar Kleppe til fylkesordføreren om å opprette NAV-ombud i Agder.

Agder fylkeskommune
Att: Fylkesordfører Arne Thomassen

 
 
 

Ærede fylkesordfører!

NAV-skandalen som har rystet Norge den siste tiden viser med rette at Demokratenes langvarige kamp og krav om å innføre et NAV-ombud – må iverksettes. Under dagens regjering ser vi … LES MER

Fylkeslagsleder på besøk hos kolleger i Kristiansand

Demokratene Vestfold og TelemarkFylkeslagsleder Tove Merethe Johansen og nestleder Bjørn Skagen på besøk hos kolleger i Kristiansand.

Demokratenes leder-duo i Vestfold og Telemark hadde 29.oktober et hyggelig og nyttig møte på kontoret hos Demokratene i Kristiansand, hvor tema var analyse av høstens valg og strategi og utvikling for partiet fremover.

Med en styrket … LES MER

Ensomheten har ingen aldersgrense

Vidar Kleppe - DemokrateneEnsomheten har ingen aldersgrense.

I høst har det i media vært flere oppslag om mennesker i alle aldre og ulike samfunnslag som av ulike årsaker sliter med ensomheten. Faktum er at ensomhet blant våre medmennesker er et økende samfunnsproblem som dessverre tar altfor mange … LES MER

Si opp EØS-avtalen!

Nei til EU og EØSSi opp EØS-avtalen!

Det er mange grunner til at Norge bør tre ut av EØS-avtalen. Mest åpenbar er de åpne grenser, med fri flyt – som inkluderer så vel arbeidssøkende europeere, som de som gjerne vil til «Det rike landet i nord» av andre grunner. Med henhold til arbeider-flyten, … LES MER

Demokratene leverer allerede politisk

Vidar Kleppe - DemokrateneDemokratene leverer allerede politisk!

Det var selvsagt knyttet stor spenning til valget av ordfører og varaordfører i Kristiansand på onsdag. Ja, faktisk var media fra hele Norge til stede for å dekke denne spennende begivenheten fra rådhuset i Kristiansand.

Jeg vil også benytte anledningen til offisielt å gratulere … LES MER