Norske sjøfolk på norske skip

«Tiårene etter andre verdskrigen var en stor opptur for norsk skipsfart. Norske sjøfolk var på alle hav og i alle havner. Slik er det ikke lengre. Norsk skipsfart trenger ifølge næringen selv 10 000 sjøfolk i løpet av de neste årene, men norsk ungdom er redde for å utdanne seg til jobber de frykter vil bli utflagget til utlendinger,» skriver Demokratenes politiske nestleder … LES MER

Pensjoner

«Pensjon fra folketrygden skal bidra til å sikre at alle får mulighet til en verdig alderdom. Demokratene vil derfor fjerne avkortningen på 15 % av grunnpensjonen/garantipensjonen til gifte og samboende pensjonister,» forteller listekandidat for Demokratene i Agder Børre Norland.

«Det er uakseptabelt at ny folketrygd gir avkortning av garantipensjonen til pensjonister med lav ytelse, mens de med høyere ytelse ikke får avkortning. Demokratene mener pensjonistene skal ha den samme kjøpekraftsutvikling som de yrkesaktive og godtar ikke dagens underregulering med 0,75 … LES MER

Unge mennesker med funksjonsnedsettelser skal ikke bo på alders og sykehjem

«Demokratene vil arbeide for at det offentlige erkjenner sitt ansvar overfor mennesker med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser. Det må sikres ordninger som fører til at de i størst mulig grad kan likestilles med den øvrige befolkningen,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Mennesker med nedsatt funksjonsevne må sikres arbeid ut fra sine kvalifikasjoner, og loven mot diskriminering i … LES MER

Ensomheten tar for mange liv

«Hvordan vi behandler våre eldre hederskvinner og menn som har vært med å bygge opp fedrelandet gir svaret på hvilke kvaliteter vi som medmennesker – og hvilke verdier nasjonen Norge er bygget på. Faktum er at ensomhet blant nordmenn er et økende samfunnsproblem som dessverre tar altfor mange menneskeliv,» sier Demokratenes politiske nestleder … LES MER

Snik-EUismen

«P stadig flere områder viser Europa-monsteret EU at det har sine klør, fangarmer og tentakler langt innover Norges grenser, og helt inn i vår private økonomi. Med pålegg, instrukser, kontroller, regler for ditt, og for datt. Det er etter hvert bare ørsmå millimeter som skiller oss fra «fullverdig» medlemskap,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«For å ha … LES MER

Demokratene med 7.6 prosent på måling for Kristiansand

På en fersk meningsmåling fra VG i samarbeid med Fedrelandsvennen får Demokratene en oppslutning på 7,6 prosent, en oppslutning som vil gi 6 representanter i bystyret, der Demokratene i mange år har hatt 2 representanter. Demokratene ligger an til å bli byens fjerde største parti etter Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, og forbigår … LES MER

Regjeringen svikter mennesker på Arbeidsavklaringspenger

«Det er en stor politisk skandale at ti-tusener av nordmenn den siste tiden har mistet: Arbeidsavklaringspenger kalt AAP – før de er ferdig avklart mot uføretrygd eller arbeid. Dette er rett og slett et stort svik ovenfor våre medmennesker i Norge – som har det mer enn vanskelig og sliter med å få hverdagen til å gå opp,» skriver Demokratenes … LES MER

Stortingskandidater og politikere bør ha lest Koranen

Martin A. Engeset er kandidat for Demokratene i Møre- og Romsdal. Han er levende opptatt av islam og Koranen, og av mange regnet som den nordmannen som har satt seg grundigst inni, og kjenner, den islamske hellige boken best. Alle stortingskandidater bør ha lest Koranen. Det samme gjelder alle journalist mener han. Engeset har skrevet denne artikkelen:

«Islam er på full fart inn i Noreg. Religionen er såpass spesiell, at den vekker mykje strid og motstand. Bør desse årsakene –

LES MER

Demokratene vil bygge vei uten bompenger

«Sørlandet er av storting og regjering den «glemte landsdel» i Norge. Dette ser vi tydelig også når det statlige bevilgninger til en fremtidsrettet, sikker og trygg vei på Sørlandet gjennom den nasjonal transportplan blir besvart med «lommerusk» av myndighetene – her må derfor andre løsninger prøves,» sier Demokratenes fylkestingsrepresentant for Demokratene i Vest-Agder og Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Jeg … LES MER

Bompenger er en usosial dobbeltbeskatning som må avskaffes

«Det er trist at stortingspartiene vil fortsette med å flå bilistene med den usosiale dobbelt beskatningen som hardt økonomisk rammer vanlige arbeidsfolk, unge, eldre, småbarnsforeldre og ikke minst folk i distriktene – som må betale ekstra mye i bompenger og rushtidsavgift for å finansiere at «rikfolk» gratis kan kjøre gjennom bommer og ofte parkere gratis med sine sterkt subsidierte el-biler … LES MER

Legaliserte overgrep mot norske bilister

«Norge er et EØS-land – på mange måter en trist sak. Men når vi nå en gang ER det, skal regler være lik for alle – og etterleves av alle i «unionen». Med unntak av en ukontrollert innvandring! Den MÅ opphøre! Norge er det rikeste medlemslandet i EØS, med olje og gass som kan … LES MER

Vi bør få mer direkte demokrati

«Demokratene har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. Derfor ønsker vi i mye større grad forpliktende folkeavstemninger. En modell kan være å samle for eksempel 100.000 underskrifter med krav om en nasjonal folkeavstemning om et tema,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar … LES MER

Nok et argument mot EØS-avtalen

Regjeringen ville justere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i landet der barnet bor. Det er helt uaktuelt, fastslo EU-kommisjonen nok en gang. «Det bare dokumenterer hvorfor Norge bør tre ut av EØS-avtalen,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Foreldre som aldri har bodd i Norge kan ha rett på norsk barnetrygd og kontantstøtte. Hvis mor eller far jobber … LES MER

I Kristiansand er Demokratene «Nei til bompenger-partiet»

«I fjor gjorde bystyret i Kristiansand vedtak om en intensjonsavtale som innebar 11 nye bommer i området. Etter at jeg tok initiativet til og ledet en stor demonstrasjon mot den såkalte «bypakken» ble oppfølgingen i form av å få til en avtale med staten utsatt til etter årets valg. Det bør ingen la seg lure av. For bompengepartiene er det selvsagt lurt å … LES MER

Siste nytt om kulturhusskandalen i Kristiansand

I Kristiansand er ombyggingen av en gammel kornsilo til et kulturbygg, kalt «kunstsiloen» blitt en het potet. Prosjektet koster store pengesummer både fra kommunen, fylket og staten, og er høyst usikkert i fremtiden fordi det krever et betydelig besøk for å gå rundt. Prosjektet er initiert blant annet av millionæren og kunsteieren Nicolai Tangen. Det er hans kunstsamling som skal stilles ut.

Demokratene … LES MER

Dette valgte de selv

«Norske borgere som valgte å gi avkall på alt det gamle, trygge Norge var for dem, for så å slutte seg til bandittene i IS – fordi de ble så interessert i «sann Islam» -, sitter nå og sutrer i interneringsleirer i Midt-Østen, og vil komme hjem igjen,» skriver Terje Haugom, som er medlem … LES MER

Simonsen med knusende oppgjør med Barnevernet i fersk bok

I en fersk bok, «Stolen Childhood» som varamedlem til styret i Demokratene, Jan Simonsen, i disse dager har utgitt på engelsk sammen med to medredaktører og medforfattere kritiseres det norske barnevernet kraftig.

«Det viktigste med boken er etter min mening at den er grundig, både informativ og analytisk, og ikke en populistisk bok med kun sørgehistorier, selv om den inneholder mange tragiske eksempler … LES MER

Barnevernet må vise økt troverdighet og tillit

I Norge er vi heldigvis sterkt opptatt av at alle barn skal ha det godt og trygt. Mange rystende beretninger om ulike overgrep på små barn opprører «med rette» de fleste nordmenn. Derfor tenker mange som vårt barneombud at feil fra barnevernet det må de tåle av hensyn til barnas beste. Hvem skal … LES MER

Kriminelle utlendinger må automatisk utvises fra Norge

«Tiden er nå overmoden for at Norge i fremtiden kun skal gi midlertidig oppholdstillatelse for personer som søker beskyttelse og asyl i Norge. Norge er ikke forpliktet til å gi noen permanent oppholdstillatelse, og Demokratene vil heller ikke akseptere at utenlandske organer gjennom pålegg og avtaler skal tvinge Norge til å føre en … LES MER

Høye egenandeler på sykdom gjør ikke folk friske

«I mange land er det en stor sammenheng mellom hvor mye du som pasient betaler selv og hvor god behandling du får. I Norge har vi satset på fellesskapet. Kommersialisering og økte egenandeler er to skritt på vei mot et samfunn der penger til slutt blir viktigere enn helse,» skriver Demokratenes politiske nestleder … LES MER

Demokratenes landsmøte er imot vindturbinparker, Kasheikal gjenvalgt som leder

På landsmøtet i Demokratene i Kristiansand lørdag ble Makvan Kasheikal gjenvalgt som leder. I en resolusjon tar partiet kraftig avstand fra bygging av vindturbiner.

«En større utredning fra Norges Miljøvernforbund dokumenterer at vindturbiner er ødeleggende for vår siste villmark – kysten. De reduserer arealet av inngrepsfrie naturområder, ødelegger verneverdig natur, utrydder fugle- og dyrearter, genererer helseproblem, truer norsk reiselivsnæring, fører til utslipp av … LES MER

Det norske folk fortjener bedre enn dette Siv Jensen

«Det norske bompenge-systemet fortsetter med økt styrke og setter daglig nye norgesrekorder i bompenger – og pumpeprisen på bensin og diesel blir bare dyrere. Mai- prisen på bensin er i dag godt over 17 kroner literen med finansminister Siv Jensen og FrP i regjering,» konstaterer Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

Vi trenger mer åpenhet

«Skal vi lykkes i å bygge en ny kultur for åpenhet og involvering i nye Kristiansand må vi alle sammen ønske det. Vi har alle et ansvar for å skape et ytringsrom som bidrar til at flere stemmer deltar i den offentlige debatten. Som politikere har vi et spesielt ansvar for å … LES MER

Demonstrer mot trygdeoppgjøret

Regjeringen har spart 7,5 milliarder kroner på å underregulere pensjonistene våre. I følge sjefsøkonom Erik Orskaug for UNIO. Siden reformen startet i 2011.Det går ut på at pensjonistene skal få 0,75 prosentpoeng mindre enn det som forhandles i hovedoppgjøret. Mens de 4000 rikeste i Norge har fått 360 000 i skattelette!

«Høyre og FRP mener de er for folket. Men det stemmer ikke. … LES MER

Vei må fullfinansieres av staten uten bompenger

«Den norske veistandarden er blant de dårligste i Europa. En storstilt satsing er derfor nødvendig. Demokratene ønsker en stor økning i budsjettene til veibygging, og målet må hele tiden være å utvikle et sikkert, miljøvennlig og effektivt transportsystem. Det er staten som skal ha ansvaret for en forsvarlig vei- og baneutbygging i landet,» … LES MER

Noen synspunkter på trygdeoppgjøret

«Norge er et land med eventyrlige muligheter uten å skape slike skiller som blir skapt i dag og hvor vi alle kunne ha det rimelig greit med en annen politisk kurs enn den vi er vitne til. Tenk hvor mye bedre samfunnet hadde vært hvis de svakest stilte økonomisk hadde fått et løft. Et velferdssamfunn kan kun måles på hvordan de svakeste blir ivaretatt. Hva er styresmaktene redd for», spør Børre Norland som er fra Marnardal og medlem av Demokratene.

LES MER

Gratulerer med dagen Norge

«Kjære alle sammen – gratulerer med grunnlovsdagen. 17. mai blir ofte kalt barnas dag, men noe vi aldri må glemme er at 17. mai også er en dag for å minnes de mange som har kjempet ved å gi sine liv for et fritt, demokratisk og selvstendig Norge. En selvstendighet som det er … LES MER