Ingen kristne hater homofile

Synderen Kjetil Aarseth fikk spalteplass i Dagbladet 14. juli med å prøve å lage stereotyper om at vi konservative kristne visstnok skal være alt for opptatt av homosex. Ja, han prøver seg til og med billige retoriske triks med å få det til å se ut som om vi hater homofile.

Joda, Aarseth bruker riktignok terminologien kristenfundamentalist, ikke konservativ kristen. Ja, jeg tror på en korsfestet og oppstanden Jesus som lever i dag og ønsker å være relevant i … LES MER

Kritiserer eid-feiring med muslimske fundamentalister

Makvan2«Er det nordmenn som må integrere seg inn i det muslimske miljøet eller er det faktisk våre nye landsmenn som må forholde seg til norsk lov, kultur og et velfungerende vestlig demokrati,» spør Demokratenes leder Makvan Kasheikal etter avisoppslagene om at Arbeiderpartis ordfører i Skedsmo deltok på feiring av avslutningen av fastemåneden Ramadan, … LES MER

Bør be velgerne om unnskyldning

Hver dag krever Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inn over 24 millioner i bompenger. Det er norsk rekord. Totalt har bilistene måtte punget ut med over 24 milliarder kroner siden Frp kom til makten, skriver VG. «De fleste av oss husker vel at Bård Hoksrud i 2013 garanterte for at Frp ville fjerne alle bomstasjoner om partiet kom i regjering, noe de gjorde. Frp burde derfor be velgerne om unnskyldning for at de nå daglig setter ny Norgesrekord i bompengeinnkreving,» kommenterer … LES MER

Islam har et kvinnesyn på steinaldernivå

Burka3«Eksemplene på at islam er diskriminerende og kvinnefientlig er mange og overveldende, dette uten at norske aktivister på venstresiden bryr seg om grunnleggende brudd på de menneskerettighetene som vi i de vestlige demokratier setter høyt,» sier Demokratenes politiske nestleder og bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe.

Stor innvandring svekker velferden

Eldre_israel«Sosial trygghet er en viktig forutsetning for alles deltakelse i samfunnet. Da trengs gode offentlige velferdstjenester for norske statsborgere. Arbeid til alle er det viktigste virkemiddel mot fattigdom. Svak økonomi og en stor innvandring til Norge svekker også muligheten til å trygge norske velferdsordninger i fremtiden,» skriver Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe, og … LES MER

The Democrats in Norway and the Kurdish struggle for independence

The national conservative party the Democrats of Norway wants an independent Kurdish nation. For more about the Kurdish flag, click here.

In light of the migrant crisis, the Kurdish question has been swept under the carpet. However, the national conservative party, the Democrats in Norway, thinks it is time to focus more on the struggles of the Kurdish nation in Turkey, Iraq, Syria and Iran.

The Kurdish people has been split by artificial borders following the Sykes–Picot Agreement after World War I. We demand that the Kurdish people finally gets their own country, and we demand that the regimes in … LES MER

Sviket mot norske pensjonister

Makvan2«Skuffende at stortinget tidligere i år likevel ikke vil gjøre endringer i trygdeoppgjøret når det gjelder underreguleringen av pensjonen. Årsaken var at det ville koste 2,5 milliarder kroner å kompensere pensjonistene for kjøpekraften i 2015-2016,» mener Demokratenes leder Makvan Kasheikal. «Er det pengene som bestemmer eller rettferdigheten,» spør han, og legger til:

Derfor stemte Kleppe imot EØS-avtalen

Vidar_Kleppe2«Jeg ser på et EØS-medlemskap som et økonomisk medlemskap i EF. Det rare i denne saken er at flertallet i denne sal bestemmer seg for at vi skal inngå en avtale uten at det norske folk har fått si hva det mener i en folkeavstemning,» sa Demokratenes stifter og nåværende nestleder Vidar Kleppe da EØS-avtalen ble sanksjonert av Stortinget 16.oktober 1992.

Norge trenger mer nærpoliti

politi2«Tryggheten i samfunnet starter hjemme, i nærmiljøene og i lokalsamfunnene. Å skape trygghet er et felles og offentlig ansvar. Vi er stolte av vårt politi, deres sivile preg og vektleggingen av det forebyggende arbeidet de gjør. Demokratene mener at det er viktig med et sterkt nærpoliti,» skriver Demokratenes politiske nestleder og bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe, og fortsetter:

Provosert over stortingslønningene

pengerNylig vedtok stortinget å øke lønnen til stortingsrepresentantene til 906 928. Det er en i følge Dagbladet en økning på 21.437 kroner, og 2,42 prosent fra 2015. Det er mer enn dobbelt av hva lønnen var da Demokratenes politiske nestleder og bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe, satt på stortinget, og nærmere det dobbelte av en norsk gjennomsnittslønn. Det provoserer Vidar Kleppe.

Kleppe får støtte for forslag om forbud mot heldekkende hodeplagg

Vidar_kleppe5Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune støtter nå et tidligere forslag fra Demokratenes fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe og foreslår nye ordensregler der heldekkende hodeplagg ikke lenger er tillatt for elever ved fylkets videregående skoler. Kleppe, som i dag også er politisk nestleder i Demokratene, tok opp spørsmålet om bruk av heldekkende hodeplagg i … LES MER

Norske lokalsykehus gir trygghet

Makvan2-150x150Helseminister Bent Høie var hovedansvarlig for planen om å legge ned og tømme norske lokalsykehusene for innhold. Demokratene mener at det er nå på høy tid at politikerne tar tilbake sine styringsforpliktelser innen helsepolitikken. Jobben for å trygge og bevare lokalsykehusene må derfor gis høyeste prioritet fra befolkningen og politikere i tiden frem mot stortingsvalget i 2017.

Nei til EU og EØS

KafQCqjVsjC_M2OfWISXIgsclPRNovmsLS_sOk1Ih15g EUs fire friheter, fri flyt av personer, arbeid, kapital og tjenester, gir ekstreme rammebetingelser som vår nasjon ikke bør godta. Grunnlaget for vårt samfunn er et demokratisk folkestyre. Demokratene vil sikre et folkestyre der alle har en reell innflytelse på sin egen situasjon. Det skal være makt der folk bor. Vi vil hindre at … LES MER

Kriminaliteten kjenner ingen landegrenser

Kriminalitet skaper utrygghet, derfor vil Demokratene bekjempe og forebygge kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere må straffes. Tryggheten i samfunnet skal og må være, et offentlig ansvar. Kriminalpolitikken må forebygge bedre, oppklare mer, og reagere mer effektivt ovenfor de kriminelle.

Forebygging er grunnlaget for gode samfunn og gode liv for enkeltmenneskene. Vi trenger alles innsats, fra enkeltmennesker til frivillige organisasjoner, skoler, private og offentlige aktører, sammen med innsatsen fra politiet. Demokratene vil selvsagt føre en kriminalpolitikk som er tøff … LES MER

Norsk ungdom trenger en god start

Vidar_Kleppe2-150x123 «Demokratene er for en heving av BSU-taket. Vi mener det samtidig er viktig med andre tiltak .BSU-ordningen er en av flere momenter i en helhetlig politikk rettet mot unges økonomi. Vi ønsker en politikk som bidrar til stabil økonomisk utvikling, sikrer høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, der flere lærlingeplasser er helt avgjørende for å lykkes … LES MER

Avgiftsregjeringen lopper flypassasjerene

Makvan2-150x150Avgiftsregjeringen lopper flypassasjerene
1.juni ble den nye flypassasjerseteavgiften innført. Den ser allerede ut il å ha ødelagt rundt 1000 arbeidsplasser på Rygge. I tillegg blir flyprisene høyere. Nå er det også kommet frem at regjeringen gir avgiften tilbakevirkende kraft, slik at personer som har kjøpt og betalt sine flyreiser via Internett lenge før 1.juni vil få en ekstraregning fra sine flyselskap, med … LES MER

Islamsk terror må stoppes

Norge har bestandig hatt et godt forhold til Israel siden landet ble uavhengig 14. mai 1948. Demokratene ser det som viktig å etablere ett nærere forhold og samarbeide i tiden som kommer. Israel vil være en helt naturlig og meget kjærkommen samarbeidspartner spesielt i kampen mot islamsk terror. På det området har landet en stor kompetanse og en meget god utbygget etterretningsorganisasjon.

Norge har ambassader i mange land, og alle ligger vel i hovedstedene. Dette mener Demokratene er riktig, og … LES MER

Eldre i Norge fortjener verdighet

Demokratene vil styrke hele tiltakskjeden i helse- og omsorgsstigen – fra dagsenter og enkle hjemmetjenester til heldøgns omsorg og omfattende helsehjelp. Da må finansieringsordningene i større grad understøtte et bredere spekter av tjenester rettet mot eldre. Det grunnleggende må være at
den enkelte får rett tjeneste til rett tid etter eget ønske – hvor varig institusjonsopphold benyttes først når omsorgsbehovet tilsier at det er nødvendig.

Eldre medmennesker skal selvsagt være trygge på at når de er syke og trenger det, så … LES MER

Vidar Kleppe er nemndmedlem i UNE: Gir ni av ti asyl-nei

Asyl-advokat Trygve Tveter er rasende etter at hans klienter, den afghanske familien Nabizade, ikke fikk medhold i sin klage i Utlendingsnemnda (UNE). Nå er familien pålagt å forlate landet.

Omgjøres ikke vedtaket innen 14 dager vil Tveter ta saken til retten.

Begrunnelsen er blant annet at den kjente innvandringsmotstanderen og tidligere Frp-politikeren Vidar Kleppe – nå bystyrerepresentant i Kristiansand for partiet Demokratene – er en av tre nemndmedlemmer i UNE som behandlet saken.

Les hele saken på Dagbladet 6. mai … LES MER

Norsk ungdom trenger en god start

Demokratene er for en heving av BSU-taket. Vi mener det samtidig er viktig med andre tiltak. BSU-ordningen er en av flere momenter i en helhetlig politikk rettet mot unges økonomi. Vi ønsker en politikk som bidrar til stabil økonomisk utvikling, sikrer høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, der flere lærlingeplasser er helt avgjørende for å lykkes med en fremtidsrettet ungdomspolitikk.

Det er vesentlig også for unges muligheter til å etablere seg med egen bolig. Demokratene ønsker derfor å satse videre på ulike låne- … LES MER

Smuglerne foran tollerne, tragedien fortsetter

Våren nærmer seg og vi står nok en gang ovenfor en massiv migrasjonsstrøm til Europa. Tragedien fortsetter og den blir verre!
I sin ”desperasjon” inngikk EU en avtale med Tyrkia om retur av migranter fra Hellas og avtalen skal i praksis stoppe overfarten fra Tyrkia til de Greske øyer.
Men, bare dager etter at denne avtalen trådte i kraft- kunne TV2 i går rapportere at mer enn 800.000 migranter har ankommet Libya for å ta seg videre til Europa … LES MER

Hedersmannen John Normann Mandelid er død

Det var med stor sorg jeg mottok dødsbudskapet om at min gode venn medmenneske og partikollega, John Normann Mandelid, i en alder av 80 år var gått bort.

Hedersmannen som hadde et stort og godt hjerte for sine medmennesker har gjennom flere ti-år har vert en ruvende skikkelse i politikken og samfunnsdebatten. John var også en belest kulturpersonlighet med et stort hjerte for trekkspillmusikken.

Jeg traff John på 1980-tallet gjennom mitt politiske virke i FrP, der gjorde John raskt politisk karriere som bystyremedlem og lokallagsleder i Bergen. John ble også valgt som fylkestingsrepresentant i Hordaland.

LES MER

Pårørende slår alarm om tvangsbruk

Pårørende slår alarm om tvangsbruk ovenfor to voksene autister i et bofellesskap i Vågsbygd etter at tre ansatte varslet fylkesmannen om saken. Fylkesmannen vurderer nå å opprette tilsynssak ovenfor Kristiansand kommune. De pårørende i saken uttaler til Fædrelandsvennen mandag den 4.april at de har prøvd å få løsninger ved å gå tjeneste vei, uten å lykkes.

Dette bør  selvsagt få «alarmklokkene til å ringe» i den politiske og administrative ledelsen i Kristiansand kommune. Det kommer også frem at den siste perioden har vært … LES MER

Økte bompenger og rushtidsavgift er helbom

Det er dessverre bred enighet blant politikerne i Kristiansand om at det trengs både flere bommer og høyere avgifter. At Høyre bryter sine valgløfter ovenfor velgerne kommer ikke som en overraskelse på meg og Demokratene.

Så den store «spenningen» blir om FrP som har samferdselsministeren og sier de er i mot bompenger,vil bryte samarbeidet i Kristiansand med flertallspartiene om ikke bompengene rundt Kristiansand fjernes slik partiet på «tro og ære» gjennom flere valg har lovet velgerne.

Eller er det bare … LES MER

Kristian for Donald

La det være helt klart at undertegnede, Kristian Kahrs, ønsker at Donald Trump skal bli USAs nye president.

Det er ingen overraskelse at de politisk korrekte skjelver i buksene når de ser at Trump faktisk kan bli amerikansk president. Et eksempel ser vi for eksempel i kronikken Donald Trumps taler domineres av politisk svada og løgn av Eirik Løkke i Aftenposten. Løkkes kronikk er et godt eksempel på hvorfor det ikke er noen god idé å betale for … LES MER

Eldre skal få bo hjemme så lenge de ønsker

Demokratenes sine merknader til speilmeldingen som skal behandles i Kristiansand bystyre onsdag den 13.mars:

Eldre mennesker i Kristiansand skal̊ ha anledning til å bo hjemme så lenge de selv ønsker. Det må derfor sørges for at det er tilstrekkelig med tilbud innen hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Kristiansand kommune. Alle hjemmeboende syke eldre må derfor få lovfestet rett til jevnlig legetilsyn.

Pleietrengende som har behov for omsorg utenfor hjemmet må selv kunne velge hvor de ønsker å bo/være. Sykehjemmet, aldershjemmet eller … LES MER

Hjelp i nærområdene hjelper flest

Norge har inntil nå stått for 1,5 % av de totale bevilgningene til hjelp for syriske flyktninger. Hvis man forutsetter at giverlandene vil yte tilsvarende hjelp til de 13,5 millioner hjelpetrengende i Syria i 10 år fremover vil disse motta 67 ganger Norges bidrag.

Det vil si ca. 40 milliarder kroner per år i 10 år. I sum ville dette utgjøre 400 milliarder kroner. Hvis man deler dette beløpet på de 13,5 millionene hjelpetrengende som bor i Syria i dag, … LES MER