TEST – Tor-Andre

Jan Simonsen

.
Vår kjære partikollega Jan Simonsen døde etter
lengre tids sykeleie den 12. august 2019.
Han måtte gi tapt for kreften.
Vi lyser fred over hans minne!

 


222

1

 

Comments are closed.