Slik stopper vi tragediene i Middelhavet

Det er vondt å se de menneskelige lidelsene. Bilde lenket fra gcaptain.com.

Det er vondt å se de menneskelige lidelsene. Bilde lenket fra gcaptain.com.

For et vanlig menneske er det ikke mulig å forholde seg likegyldig til de menneskelige lidelsene som fyller TV-skjermene hver dag. Dette er bilder som gjør et meget sterkt inntrykk på alle, også Demokratenes leder Makvan Kasheikal.

– Det er vondt å se på de menneskelige lidelsene av de som drukner i Middelhavet, og det er ikke

Makvan Kasheikal er leder av Demokratene i Norge.

Makvan Kasheikal er leder av Demokratene i Norge.

mulig å være uberørt over de tragediene vi er vitne til. I Demokratene er vi glade for at Norge bidrar med skipet Siem Pilot for å redde liv, men i stedet for å transportere migrantene til Europa, må vi etablere mottaksstrukturer i nærområdene rundt Middelhavet, i Libya og Tyrkia for eksempel, sier han.

Kashekal er nøye med å skille mellom migranter og flyktninger, noe også Rita Karlsen fra Human Rights Service har skrevet godt om i artikkelen «Skam på den som ikke». – De aller fleste som legger ut på den risikable farten over Middelhavet er migranter, ikke flyktninger, sier han.

Look to Australia

Australia har hatt problemer med illegale innvandrere som forsøker å ta seg inn i landet i en årrekke. Men i september 2013 iverksatte Australia det som kalles «Operation Sovereign Borders». Operasjonen består i flere ulike tiltak.

Det er innledet et samarbeid med Indonesia med sikte på å stanse menneskesmuglingen derfra. Følgende tiltak er iverksatt:

  • en kampanje for å informere om at menneskesmugling er kriminalitet
  • støtte til informanter i Indonesia som varsler indonesisk politi om forsøk på menneskesmugling
  • et program for dusører som leder til at menneskesmuglere blir arrestert
  • et program for kjøp av gamle båter som kan tenkes å bli brukt til menneskesmugling (dette programmet er dog ikke iverksatt etter protester fra indonesiske myndigheter)

Noen immigranter klarer å nærme seg kysten av Australia til tross for tiltakene i Indonesia. Båter med ulovlige innvandrere tillates ikke lengre å søke australsk havn. I stedet blir de ført til bake til havnen de kommer fra. Eller til flyktningeleiere i øystatene Nauru eller Papua New Guinea. De som har behov for beskyttelse, får det i Nauru eller Papua New Guinea.

Uhyre vellykket

Nettsiden «Abolish Forheigness» fører statistikk over alle dødsfall knyttet til australsk grensekontroll, asylmottak og forsøk på ulovlig innvandring.

I følge nettsiden døde 217 mennesker som forsøkte å ta seg inn i Australia i 2013. I september 2013tony_merkel ble Operation Sovereign Borders ble iverksatt. Som et resultat av operasjonen falt antallet døde til 4 i 2014! Og i 2015 var antallet døde nede i 0!  Takket være den uhyre vellykkede innvandringspolitikken falt antallet dødsofre med 100% !

– Til tross for at Demokratene er motstandere av norsk medlemskap i EU er vi tilhengere av europeisk samarbeid når kontinentet står overfor felles utfordringer. Den største utfordringen nå er hordene som kommer over Middelhavet i kjølvannet av befolkningseksplosjonen i Afrika, sier Kasheikal.

EU har ikke vært i stand til å løse sin viktigste utfordring.

– Vi vil at Norge skal bevilge betydelige bidrag til operasjoner tilsvarende de Australia har satt i verk i regi de landene som har kyst mot Middelhavet. Eller til en felles europeisk operasjon i regi av EU. Vel og merke dersom det er politisk vilje i EU og landene rundt Middelhavet til å ta i bruk samme type virkemidler som Australia har tatt i bruk, sier lederen.