Burkini og kvinnerettigheter

burkiniDet er stor debatt fortiden om bruk av “burkini” i Norge og spesielt i barneskolene under svømmeundervisning. Igjen har venstreorienterte politikere og partier ingenting imot det, og selger det under slagordene “valgmulighet” og “respekt for religionsfrihet”. “Det som er åpenbart glemt i denne debatten er barnas rettigheter,” mener lederen for Demokratene Makvan Kasheikal.

“Bukini er symbol på kvinneundertrykkelse og bringer egentlig samfunnet tilbake minst 50 år,” sier han. “Mange kvinner har vært med i kampen for likestilling, men nå plutselig er de for at kvinner undertrykkes? Hvor er sunn fornuft? Hadde de godkjent å gå med det selv?” under han.

“Når vi har likestilling her i landet, skal vi undergrave den? Selvsagt er burkini ikke noe vi kan ha her i landet. Selvsagt er Demokratene imot dette. Vi godtar ikke noen former for diskriminering av kvinner”, slår Demokratenes leder fast.