Carl I. Hagens opprørsparti eksisterer allerede

Makvan2-150x150
Carl I. Hagen mener det kan komme et opprørsparti i Norge, fordi hans Frp er blitt et etablert parti som ikke lenger tør å fronte ubehagelige saker, skriver VG. «Det er åpenbart marked for et nytt parti. Fremskrittspartiet blir nå av mange sett på som et etablert parti, som er en del av makten, som sitter i regjering. De ser ikke på Frp som løsningen og det er absolutt et marked der som gjør at det kan komme et opprørsparti i Norge», sier han. «Dette partiet eksisterer allerede,» sier Demokratenes leder Makvan Kasheikal.

Også valgforsker Frank Aarebrot viser til Demokratene: «Vi kan ikke se bort fra at Hagen har rett, men det fins allerede et parti til høyre for Frp – Vidar Kleppes parti Demokratene», sier valgforskeren til Nettavisen, og legger til «Selv om Hagen skulle ønske det ikke eksisterte, så gjør det det. Det kan heller ikke Hagen lukke øynene for».

Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Frp, sier til VG at han ikke er bekymret for at det skal dukke opp en stor konkurrent til høyre for partiet. «Det dukker stadig opp nye lister og nye partier. Det er en del av den demokratiske prosessen. Frp fronter de sakene som vi vil og skal, og det ivaretar vi. Demokratene ble jo stiftet for lenge siden, med Vidar Kleppe i spissen, og vi så jo hvordan det gikk», sier han. 

Lederen for Demokratene, Makvan Kasheikal, mener Fremskrittspartiets parlamentariske leder glemmer noe viktig. «Demokratene ble etablert den gangen Fremskrittspartiet hadde stor oppslutning og var i opposisjon. Lenge før partiet sviktet i regjeringsposisjon, der de har ført ren Høyre-politikk på område etter område, og vist seg å være mer opptatt av å sitte i regjering enn av å gjøre noe i regjering, – i alle fall å gjøre noe som Fremskrittspartiet lovet i opposisjon,» sier han.

«Det er først nå misnøyen med Fremskrittspartiet begynner å utkrystallisere seg,» mener han. «Da burde Demokratene være alternativet. Vi står for nøyaktig den samme politikken som Carl I. Hagen skisserer opp bør være den riktige politikken. Og det bør telle for både velgere og personer som i dag er medlemmer av Fremskrittspartiet. Jeg innrømmer gjerne at Demokratene som et lite parti med svak økonomi og mangel på menneskelige ressurser, ikke har klart å markere seg sterkt nok i rikspolitiske spørsmål de siste årene. Så vi tar imot misfornøyde FrP-tillitsmenn og medlemmer med åpne armer. Det gjelder også for Carl I. Hagen selv,» sier Kasheikal.

I gårsdagens intervju med VG skisserer den tidligere FrP-lederen opp en rekke felter der velgerne begynner å bli misfornøyd. Han er uenig med Høyres Bent Høie, som sier at det ikke er amerikanske understrømmer i Norge som kan gi en Donald Trump-skikkelse i norsk politikk. «Han undervurderer strømningene i det norske folk. Mange er misfornøyde,» sier Hagen. Makvan Kasheikal mener at Demokratene fanger opp samtlige av Hagens misnøyepunkter.

Hagen viser til at ingen i Fremskrittspartiet lenger tør si det han gjorde: At påstandene om at klimaendringene er menneskeskapte, er klimahysteri, og at endringene har med solens styrke, overhodet ikke noe med utslipp fra bilene våre, å gjøre. «Det er mange som ikke forstår hvorfor vi skal bruke milliarder av kroner på å straffe bilistene,» sier Hagen blant annet. «Det forstår vi ikke i Demokratene heller», sier Makvan Kasheikal, og viser til at den sittende regjeringen er i ferd med å sette rekord i bompengeinnkreving til tross for Fremskrittspartiets løfter i valgkampen om å fjerne bompengene helt.

Hagen viser også til at regjeringen må stramme inn budsjettene på grunn av rekordstor innvandring. «Folk husker veldig godt eksplosjonen av migranter som kom til Norge i fjor, som gjorde at vi måtte bruke ti milliarder kroner på alle som kom til landet – penger som gjør at vi nå har mindre å bruke til eksempelvis helse og politi. Og en utenriksminister som alltid har penger til å dele ut i alle andre land enn Norge,» sier han.

Kasheikal er enig. Han viser til at FrPs integreringsminister later som om Norge har den strengeste innvandringspolitikken i Europa og at det nå kommer færre asylsøkere. «Men det skyldes at alle andre land i Europa har strammet inn. Da kan ikke Norge stå utenfor med en mer liberal politikk som vil tiltrekke asylsøkerne til Norge, og det er dessuten blitt vanskeligere å komme hit nord i Europa etter at land lengre sør innførte midlertidige grensekontroller. I tillegg er det helt feil at Norge har den strengeste politikken,» sier han.

Hagen følger med på den voksende motstanden mot EØS-avtalen, blant annet i LO, skriver VG. «Det er en sak hvor vi må innrømme at vi har sovet i timen. Vi inngikk den avtalen da EU besto av land som var like oss i sentral- og Vest-Europa. Men etter EU-utvidelsen, hvor en rekke land fra Øst-Europa er blitt med, har EØS-avtalen betydd at vi har fått en flom av arbeidsinnvandrere til Norge som undergraver vårt lønnsnivå og mottar mange sosiale ytelser og trygder. Avtalen gjør at de raskt får tilgang til barnetrygd og andre sosiale ytelser. Jeg opplever stor misnøye i det norske folk også med det,» sier han.

«Det har Demokratene sagt siden partiet ble stiftet,» sier Demokratenes leder. Han minner om at Demokratene har hatt norsk utmeldelse av EØS-avtalen, sammen med Schengen-avtalen som sine viktigste rikspolitiske fanesaker alltid.

«Både når det gjelder voldskriminalitet og voldtekter så er innvandrerne skyhøyt overrepresentert i Norge. Men ingen gjør noe med det. Min medisin er veldig klar og det er å sende dem hjem igjen og la de sone i hjemlandet på vår regning. Jeg mener vi kan betale eksempelvis Romania dobbelt av hva en fengselsplass koster der. Det vil uansett være billigere enn at vedkommende soner her i Norge. Det er også understrømmer i vårt land som ingen representerer i dag», slutter Hagen. «Helt riktig, bortsett fra siste setning,» sier Makvan Kasheikal. «En streng utvisningspraksis av kriminelle utlendinger har også vært på vårt program siden partiet ble stiftet,» sier han.

Makvan Kasheikal konkluderer med å gjenta at Demokratene trenger flere kompetente medlemmer, og at alle som er misfornøyd med Fremskrittspartiet manglende gjennomslag i regjeringen vil bli tatt godt imot i hans parti. «Hvorfor starte et nytt parti, som krever å samle inn 5000 underskrifter for å kunne stille til valg, når man i stedet kan bli med i et parti som registrert og kan stille lister allerede ved dette valget,» spør han. «Det er bare å ringe. Telefonnumre finnes på Demokratenes nettside www-demokratene.no», legger han til.

Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe mener at Demokratene kan bli det nye Frp, og at mange nordmenn er skuffet over at Frp ikke har innfridd på fanesaker som innvandring og bompenger. «Bare de siste seks ukene har vi fått 400 nye betalende medlemmer. Det vi ser er at mange gamle Frp-medlemmer er skuffet over Frp», sier han til Nettavisen.