Innvandrerne bør plasseres i leirer i Afrika

KleppeSøndag ble det kjent at det tyske innenriksdepartementet går inn for å stoppe flyktningenes og migrantenes farlige ferd over Middelhavet ved å returnere de som prøver å komme til Europa, til Afrika. Forslaget kommer som en følge av at minst 4.200 mennesker har mistet livet så langt i år i forsøket på å ta seg over fra Nord-Afrika i synkeferdige farkoster.

Forslaget har fått støtte i Danmark – og nå også av Sylvi Listhaug, skriver Nettavisen. Det burde vært gjort for lenge siden, mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. 

Demokratenes nestleder minner om at den norske regjeringen selv har et ansvar for at innvandreren blir tatt i land i Europa, og ikke fraktet til leirer i Afrika. 

«Den norske regjeringen har stilt det norske skipet Siem Pilot til disposisjon for EUs grensepatruljering i Middelhavet. Virksomheten fungerer slik: Menneskesmuglerne får afrikanere til å sette seg i gummibåter ved å love dem rikdom i Europa. Smuglerne kan ved hjelp av teknisk utstyr vite hvor Siem Pilot og andre tilsvarende skip befinner seg. Når Siem Pilot nærmer seg stikker de hull på gummibåtene slik at de kommer i havsnød. Og så blir de «reddet» av Siem Pilot. De ulovlige innvandrerne plukkes opp av sjøen, og settes i land i Italia. Det er grunn til å tro at de etter hvert vil søke seg nordover og ende opp som ulovlige innvandrere i blant annet Norge. Så det er absolutt på tide at det går opp for Listhaug og andre at det trengs en annen løsning,» sier Kleppe, og fortsetter: 

«I virkeligheten dreier ikke dette seg om sjøredning, men om ulovlig innvandring. Siem Pilot deltar med andre ord som et ledd i en kjede som driver organisert menneskesmugling til Europa. Og den norske regjeringen betaler for det hele! Vi i Demokratene i Norge er derfor ikke enige i den norske deltagelsen i dette prosjektet. EU treffer som så ofte, ukloke valg. Det Siem Pilot burde gjøre var å sette de ulovlige innvandrerne i land i Afrika, ikke Europa! Hvis vi setter de ulovlige innvandrerne i land i en afrikansk kyststat som det opprettes en avtale med, vil det være billig å huse de ulovlige innvandrerne der. Det er også kort vei hjem, klimaet er behagelig og de kulturelle tilpasningsproblemene er mindre. Og de ulovlige innvandrerne vil også være nærmere sine familier».  

«De som mener at de er politiske flyktninger, vil kunne få søknader om asyl behandlet mens de befinner seg på Det afrikanske kontinent. De som måtte få innvilget asyl bør så i hovedsak få asyl i form av tilbud om å bosette seg i et afrikansk land som Norge (eller EU) samarbeider med. Det er nok ytterst få som egentlig er flyktninger av de som tar seg ut på Middelhavet. De som ikke er flyktninger, vil derfor ved en slik løsning holde seg hjemme. Og antallet som dør på Middelhavet vil bli drastisk redusert. Australia r valgt bruker en tilsvarende løsning; dvs. at ulovlige innvandrere som kommer med båt, settes i land på Nauru eller Papua New Guinea. Etter at Australia iverksatte dette programmet er antallet døde på sjøen redusert med 100 prosent. Antallet døde i farvannene rundt Australia var 0 i 2015. På Middelhavet resulterte EUs kyniske politikk at 3770 mennesker døde samme år,» legger han til.  

«Demokratene i Norge har lenge gått inn for at den norske regjeringen må trekke Siem Pilot ut av EUs grenseovervåkningssamarbeid. Der nest må det tas initiativ til et samarbeid med en eller flere kyststater i Afrika. Når et slikt samarbeid er på plass skal Siem Pilot sette ulovlige innvandrere som skipet «redder» i Middelhavet på land i Afrika,» konkluderer han.