Kjøreopplæring må gi gyldig fravær 

Vidar_Kleppe2Demokratene er uenig med at elever som tar kjøretime i skoletiden får registrert fravær, forteller partiets medlem av Vest Agder fylkesting, Vidar Kleppe. Nye regler for fravær i den videregående skolen er innført for skoleåret 2016/2017. Dette innebærer at elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. Fraværsgrensen skal gjelde for alle elever i videregående opplæring. Hensikten er å forhindre skulk, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet vil gi unntak for fravær hvis eleven kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet på grunn av helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

«Demokratene finner det naturlig at kjøretimer ved godkjente trafikkskoler også skal være en del av unntaksbestemmelsene, og vil derfor fremme forslag om dette i fylkestinget. Man skal ikke glemme at arbeidsgivere som oftest krever førerkort når de skal ansette arbeidstakere og det er da naturlig at ungdommen får mulighet til å ta disse timene også i skoletiden,» sier Kleppe.

«Det er også svært viktig at kjøreskole-elevene får kjøretimer på dagtid når det er den mest krevende trafikken samtidig som det er lyst. Trafikklæreren skal tross alt veilede eleven i å utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, slik at eleven blir i stand til å reflektere over egne vurderings- og handlingstendenser. For at læring skal skje, er det en forutsetning at også eleven er uthvilt og motivert, og da er det viktig at kjøreopplæringen skjer på dagtid og med godkjennelse fra skolen,» legger han til.