Kleppe kjemper for kreftkoordinator

Vidar_Kleppe2-150x123Kristiansand kommunes stilling som kreftkoordinator ble lagt ned uten politisk behandling i sommer, og det er ikke satt av penger til egen kreftkoordinator på budsjettet for Kristiansand kommune neste år. Det har fått Demokratenes gruppeleder i Kristiansand Bystyre, Vidar Kleppe, til å reagere. Han tok opp saken under bystyremøtet som ble avholdt onsdag. Kleppe ba om at stillingen må gjeninnføres og at saken må behandles politisk.

Sørlandsbyens ordfører Harald Furre, fra Høyre, sa ifølge Fædrelandsvennens referat at det ligger en stilling som koordinator i rådmannens forslag til budsjett for neste år. Men det er en stilling som skal koordinere hjelp for pasienter og pårørende i mange alvorlige diagnoser, for eksempel kols og demens. «Utenfor rammen ligger det en egen stilling som kreftkoordinator, men det er opp til bystyret å ta den stillingen inn i budsjettet i forbindelse med budsjettbehandlingen i bystyret i desember», sa Furre.

Venstres Petter Benestad tok klart til orde for at det trengs en egen for kreft, og sa at partiet vil ta dette med i budsjettet. Dette ble Kleppe veldig glad for, ettersom Venstre er en del av flertallskoalisjonen i bystyret, skriver Fædrelandsvennen. «Nå gjenstår bare at Venstre får med seg flertallet på dette», sa Kleppe til Fædrelandsvennen etter bystyremøtet. Også Aps Mette Gundersen ga sin støtte til egen kreftkoordinator, det samme gjorde SV og Rødt.