Kongens tale eller Harald Glücksburg sin tale?

13872430_10153620283571227_91567768_nDen norske kongefamilien tilhører det nordtyske fyrstehuset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Etter å ha hørt og lest om den norske kongens tale 1.september på hagefesten utenfor slottet, stiller Demokratenes leder, Makvan Kasheikal spørsmålstegn ved om dette var en tale holdt av Kong Harald eller av Harald Glücksburg.

Demokratenes leder forstår godt at talen ble grundig analysert og oppfattet politisk. Sosialister og venstreorienterte ser på talen som en tale om solidaritet og støtte til et flerkulturelt og mangereligiøst Norge, som de berømmer. Mens høyresiden ser på den som en tale som handlet lite om norsk kultur og ikke fremmet nordmenns etnisitet, og dermed som en dårlig tale.
Selv mener Demokratenes leder at det kan stilles spørsmålstegn ved om Kongen i sin tale forholdt seg tilstrekkelig politisk nøytral. «Det bør kanskje settes spørsmålstegn ved om ikke Kongen som er et symbol for kongeriket Norge bør holde seg nøytral og prøve å fremme alle sidene ved det norske samfunnet, og ikke tro at alle nordmenn er sosialister og er tilfreds med dagens situasjon,» sier han.
«Derfor kan man med rette spørre om talen var ment som kongens tale eller som Harald Glücksburg sin tale? Så er jo det slik at han er også menneske og har sine meninger, kanskje er en Harald Glücksburg en venstreorientert person?».