Kristiansand kommune tvinges til å godta lokalutleie til SIAN

KleppeKristiansand folkebibliotek ville ikke leie ut lokaler til den islamkritiske organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge, SIAN, til tross for bibliotekets praksis med å leie ut lokale til frivillige organisasjoner i kommunen. Vidar Kleppe tok opp saken til fordel for SIAN flere ganger, og nå får han rett. Presset av sivilombudsmannen har kommunen blitt tvunget til å gjøre helomvending.

Den islamkritiske organisasjonen får dermed holde et informasjonsmøte på byens folkebibliotek likevel, melder Fædrelandsvennen. I et brev til tidligere SIAN-leder Arne Tumyr skriver biblioteksjef Anne Kristin Undlien at organisasjonen under en rekke forutsetninger får holde et informasjonsmøte på biblioteket.

Det var i et brev sendt til Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) fra Sivilombudsmannen det først gikk  frem at ombudsmannen ønsket en ny vurdering i striden mellom SIAN og biblioteket som har pågått siden 2013. Da søkte SIAN for første gang om å avholde et arrangement på biblioteket, skriver VG. Da VG snakket med biblioteksjef Anne Kristin Undlien torsdag fortalte hun at hun ikke hadde rukket å lese det ferske brevet fra Sivilombudsmannen ennå, men til Fædrelandsvennen sier hun nå at hennes brev er et tilpasset svar basert på at hun tar Sivilombudsmannens vedtak til etterretning.

«Jeg er enig med Sivilombudsmannens i at det er en forutsetning for at biblioteket skal kunne bidra til en offentlig samtale og debatt, at alle lovlige ytringer får slippe til», sier Undlien til VG. Til VG har hun tidligere forklart at Kristiansand folkebibliotek ikke driver tradisjonelt utleie av sine lokaler.

SIANs leder i Agder, Arne Tumyr, reagerte sterkt på avslaget. Etter Tumyrs klager er saken behandlet både i Kristiansands bystyre og av byens Kulturstyre, uten at Tumyr fikk støtte der.

Det var Demokratenes bystyremedlem i Kristiansand som brakte saken inn for de politiske organene. «Beslutningen om å nekte en lovlig demokratisk organisasjon som SIAN å få leie et møterom i Kristiansand folkebibliotek strider mot grunnleggende demokratiske rettigheter som ytringsfriheten og likebehandling,» sa Kleppe den gangen.

I en interpellasjon til byens ordfører vister han til at kommunenes retningslinjer sier at alle har: like rettigheter, plikter og muligheter til samfunnsdeltakelse, kulturell utfoldelse, utdanning og arbeid uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet eller nasjonalitet. Han spurte om ordføreren ville pålegge Kristiansand folkebibliotek om at også organisasjonen SIAN i fremtiden gis rett til å få leie møterom på Kristiansand folkebibliotek – slik eksempelvis muslimer og muslimske organisasjoner fritt har gjort, og kan gjøre på folkebiblioteket.

Ordføreren var ikke enig med Kleppe, men viste i sitt svar til ankemuligheten til Kulturstyret, noe SIAN derfor fulgte opp. Kulturstyret i Kristiansand kommune mente imidlertid at vedtaket gjort av ledelsen i folkebiblioteket om å nekte SIAN å leie lokaler, begrunnet med at «formålet til SIAN og opplegget for det planlagte opplysningsmøtet, ikke samsvarer med de verdiene som Kristiansand kommune og folkebiblioteket legger til grunn for sin virksomhet», var riktig.

Vidar Kleppe ga seg ikke og tok saken opp på nytt i bystyret. «Flertalls vedtak i kulturstyret ovenfor SIAN sin anke om å få leie et lokale på Kristiansand Folkebibliotek gir nå grunnlag for å stille spørsmålet om vedtaket i kulturstyret vil medfører at SIAN i fremtiden – ikke kan få leie lokaler av Kristiansand kommune til sine møter. Kan ordføreren garantere at SIAN som en lovlig organisasjon for fremtiden gis den samme retten som andre lovlige lag og organisasjoner til å leie – ledige kommunale møtelokaler,» spurte han.

Kleppe kom imidlertid ikke noen vei med sin iherdige kamp for ytringsfriheten i kommunen.  Bystyret gjorde i et møte et klart vedtak som sier at alle lovlige organisasjoner som har sitt virke innenfor norsk lov skal behandles likt ved utleie av kommunale møterom, men fortsatte likevel med å godta at bibliotekledelsen utestengte Stopp Islamiseringen av Norge fra sine lokaler. Dermed havnet saken til slutt hos sivilombudsmannen.

Han understreker i sin avgjørelse at biblioteket må ha et «betydelig rom for skjønn og innflytelse» når det gjelder hvordan arrangementer skal avholdes og hvordan ytringer fremføres. Men Sivilombudsmannen konkluderer med at bibliotekets begrunnelse for avslag har vært for svak i saken.

Arne Tumyr i SIAN er glad for at Sivilombudsmannen ber biblioteket ta en ny vurdering av saken. Han mener imidlertid at ombudsmannens begrunnelse er for utydelig, skriver VG.

«Han skulle kommet med en klarere melding om at SIAN har soleklar legitim rett til å slippe til på biblioteket i likhet med andre organisasjoner. Her ligger det mye konfliktstoff som Sivilombudsmannen burde foretatt en grenseoppgang på», sier Tumyr. Han mener imidlertid at det i Sivilombudsmannen anmodning om en ny vurdering ligger en klar føring. «Biblioteket må ta dette seriøst i den forstand at de sier at SIAN er velkommen på biblioteket», sier Tumyr.

«Dette er ikke en sak som tjener Kristiansand kommune til ære. De motsetter seg ytringsfrihetens grunnprinsipp ved å nekte oss et opplysnings- og debattmøte,» legger han til.