skatte -og avgiftslettepartiet som forsvant

makvan«Det var en gang et politisk parti som het Fremskrittspartiet.  Partiet ble stiftet under navnet Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Dette partiet eksisterer ikke lengre. Det eksisterer riktig nok et parti med samme navn, Fremskrittspartiet, men det er ikke et skatte- og avgiftsletteparti. Dette partiet er i regjering med Høyre, et annet parti som alltid har lovet skattelettelser. Men sammen har de ifølge VG øket avgifter med 3,3 milliarder kroner i de årene de har regjert», skriver lederen for Demokratene Makvan Kasheikal, og fortsetter:

Og skattelettelsene er blitt mikroskopiske for «folk flest». Nesten ingenting for det store flertallet av nordmenn som ikke har formue og har en inntekt rundt gjennomsnittet. I år ble det 1000 kroner, fortalte finansministeren fra det tidligere skatte -og avgiftslettepartiet, Siv Jensen, da hun nylig la frem sitt budsjett for neste år. 1000 kroner i året, ikke 1000 kroner pr. måned.  Mindre enn tre kroner pr. dag. I fjor var det mindre.

Det samme partiet argumenterte for noen år siden for det som ble kalt en dynamisk skattepolitikk. Gjennom lettelser i inntektsskatten skulle folk flest kunne legge seg opp penger som kunne brukes til investeringer i aksjer og næringsliv, eller til å kjøpe seg en bolig, og lettelsene i inntektsskatten ville dessuten redusere lønnskrav og bedre økonomien til norske bedrifter. Og når vi fikk beholde mer av vår arbeidsinnsats ville vi dessuten arbeide hardere og lengre. 

Men kjære Siv Jensen. Da trengs det vel noe mer i skattelettelser enn 3 kroner dagen, som må brukes til å betale for den ekstra bensinavgiften du samtidig vil innføre? 

Så langt i hennes periode har lederen av partiet som ble stiftet «til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» økt avgiftene med over 3,2 milliarder kroner, viser Jensens eget regnestykke. En gjennomgang av budsjettforslaget for 2017 viser at Jensen foreslår å øke avgiftene samlet med 118 millioner kroner. Dermed summerer avgiftsøkningene seg til 3,3 milliarder kroner, skriver VG.

Fremskrittspartiet startet sin regjeringstid med å fjerne arveavgiften og redusere formueskatten kraftig. Da jublet Høyres tradisjonelle velgere. Fremskrittspartiets velgere, «mannen i gaten», måtte ta til takke med smuler. Og siden har det fortsatt på samme måten. 

å straffes Fremskrittspartiet på meningsmålingene. Den siste målingen gjengitt i VG gir partiet en oppslutning så lav som 11.5 prosent. Det straffer seg, Siv Jensen, å svikte egne velgere for å tekkes et annet partis kjernevelgere. Så mens Høyres velgere kan juble høyt, og Venstre kan juble i det stille over økningen av bensinavgiften, mens de offentlig forlanger en enda kraftigere økning, har Fremskrittspartiets velgere grunn til å gråte over det fortapte skatte -og avgiftslettepartiet, og god grunn til å se seg om etter et nytt parti.