Vi mål leve med klasseskiller i norsk helsevesen, sier FrP

«Det er rart hvordan enkelte skifter mening med en gang de får ansvar og vi kjenner alle til FrPs helomvendinger, krumspring og bortforklaringer. Nå er enda en sak aktuell: Livsforlengende kreftmedisiner. Det er med forundring jeg nå leser om FrPs plutselige hamskifte i denne saken også, for hva mener FrP nå,» spør lederen for Demokratene i Hedmark, Per-Christian Stenvaag. 

«Kari Kjønaas Kjos fra FrP og leder av helsekomiteen sier nå at vi må leve med klasseskiller når det gjelder enkelte dyre medisiner. FrP- politikeren er ikke bekymret for det enkelte kaller klasseskiller i det norske helsevesenet. Det er alltid noen som har bedre råd enn andre, sier hun, og det har jo jommen FrP sørget for har blitt mer av også. Fylkesordfører fra AP, Anne Gine Hestetun har selv kreft og betaler nå medisin av egen lomme og mener det er helt feil utvikling at lommeboken skal avgjøre,» legger han til.

Stenvaag påpeker at det var en annen tone fra FrP i opposisjon: «Om vi går tilbake til 2012, den gangen FrP var i opposisjon, var det en helt annen tone fra FrP og Siv Jensen. Den gangen reagerte hun kraftig at ikke alle pasienter får tilgang til livsforlengende medisin. “Det er veldig feil at vi har et klasseskille i helsevesenet som innebærer at de som har råd til å betale private tjenester kan bli friske, mens de som må stå i den offentlige køen risikerer å dø”, sier hun til TV2. Videre sier hun at det burde vært slik at det offentlige finansierte for deg enten du valgte offentlig eller privat -og da unngår man det klasseskillet som nå vokser fram under AP,» siterer Stenvaag. 

«Nå mener FrP at det alltid har vært klasseskiller og sånn bør det være. Det er omtrent det Kjos sier. En passiv holdning og Siv Jensen sier ingenting. Jeg er sikker på at hadde jeg giddet å lete hadde vi funnet mange linker der FrP viser ubegrenset omsorg for alle syke, vel og merke i opposisjon,» sier han, og mener at det henger dårlig sammen med løftene på partiets hjemmeside: “Fremskrittspartiet vil endre helsestrukturen fundamentalt, slik at pasientene blir satt i sentrum og at absolutt alle får en trygg og rask helsehjelp uavhengig av deres lommebok.  

Stenvaag viser til at også Høyre kommer med fagre løfter: “Sosiale forskjeller skal ikke avgjøre hvilke tilbud du får hvis du blir syk, eller hvor lenge du skal leve.” 

«Her er altså begge regjeringspartiene enige i at lommeboka ikke skal avgjøre. Likevel bryr verken Jensen eller Solberg seg om sine egne partiprogrammer. Demokratene i Norge kan ikke akseptere at vi skal ha et klassedelt helsevesen. Vi vil gi alle innbyggere i Norge et godt og verdig helsetilbud» sier han.