Vil ha mer offentlig støtte til tannbehandling

KleppeDanskene skal ha større offentlig stønad til tannlegeregningen hvis de husker å gå til tannlegen regelmessig, foreslår Dansk Folkeparti. Det er en av de viktigste kravene fra Dansk Folkeparti helsetalsmann Liselott Blixt, til høsten budsjettforhandlinger, skriver den danske avisen Alltinget. “Mange slutter å gå til tannlegen fordi det er for dyrt. Vi ønsker å gjøre noe”, sier Liselott Blixt. I Norge vil Demokratene ha tannbehandling inn under folketrygden.

Dansk Folkeparti mener Danmark bør ta erfaringer fra andre land som har økonomisk insentiver for å få folk til å gå regelmessig til tannlegen. “Ideen er at du får en større del av din tannlegeregning betalt av det offentlige hvis du husker å gå til forebyggende tannlegebesøk”, sier Liselott Blixt, som mener at du bør se på tysk og svensk erfaring på området.

I dag stopper gratis tannpleie i Danmark når barnet fyller 18. Ifølge Liselott Blixt dropper for mange unge tannlegebesøk fordi brukerbetalingen er for høy. Hun mener også at dyr tannlegebehandling er et stort problem for eldre mennesker i Danmark. Det kan sågar føre til dødsfall. “Mange eldre mennesker er innlagt på sykehus med infeksjoner og dør fordi de har dårlig munnhygiene. De får periodontal sykdom, som ikke oppdages i tide. Derfor ønsker vi en bedre tannhelse blant de eldste”, sier hun til nettavisen Alltinget.

Lederen i den danske tannlegeforeningen Freddie Sloth-Lisbjerg mener at politikerne bør gripe tak i de problemene mange eldre har tennene. “De eldre er ofte hardest rammet av alvorlig tannsykdom,» sier han.

Det norske partiet, Demokratene, har programfestet at vanlig tannbehandling skal legges inn under folketrygden og dekkes på samme måten som andre helseskader. Oppnår vi ikke å få gjennomslag for et slikt forslag er Dansk Folkepartis forslag om å dekke deler av tannbehandlingen, og en større del dersom pasientene går regelmessig til tannlegekontroll, en alternativ løsning, sier partiets politiske nestleder Vidar Kleppe.

Men i utgangspunktet mener han at det er meningsløst at folks tannproblemer ikke skal få den samme offentlige oppmerksomheten som andre helseskader. «Tennene er en del av kroppen vår. Det fortoner seg kanskje som en latterlig konstatering av det selvfølgelige. Men er det selvfølgelig for politikerne? For: Hvorfor er ikke da reparering av tannskader underlagt de samme reglene for økonomisk støtte som reparering av skader på andre kroppsdeler,» spør han.