Vil ta Oslo tilbake

max_hermansenEtter nesten femti års erfaring med muslimer i Norge generelt og Oslo spesielt, er konklusjonen klinkende klar, mener Demokratenes leder i Oslo, Max Hermansen. «Muslimene passer ikke inn her hos oss. Integreringen har vært totalt mislykket,» mener han. Forrige torsdag holdt han en tordentale mot norsk innvandringspolitikk på et møte i Eldorado Bokhandel i Oslo. Det var et godt forberedt foredrag, der påstandene var godt underbygget med statistikk.

«De er tre ganger så kriminelle som oss norske. Det er under en tredjedel av dem som burde være i jobb, som er i jobb. I de stadig sterkere parallellsamfunnene i de største byene i Norge, er det sharia som hersker; med voldsom kvinneundertrykkelse, homo- og jødehat. Prøv ikke å forlate islam om du er muslim. Over hundre gjenger som hovedsakelig er muslimske, setter et stadig mer negativt preg på større deler av Oslo.»

«Hvorfor skulle ikke vi dermed også kunne få et NOREXIT basert på et lignende folkelig opprør som det Storbritannia og USA har fått? Norske kvinner og menn er ikke dumme. Mange ser rett igjennom propagandaen til NRK og resten av hylekoret. Et flertall av norske mener faktisk at Sylvi Listhaug gjør en god jobb. Kan hun gjøre en enda bedre jobb?,» spurte han.

Hermansen viste til en dramatisk økning i antall muslimer i Norge, og trakk frem tall referert på Frie Ytringer, hentet fra en artikkel i Nettavisen, som forteller at hele 9.700 av de velferdssøkende asylsøkerne til Norge fikk asyl i Norge i fjor. I år ligger det an til å bli 12.000 av dem som får asyl. Han minnet om at det av de over 31.000 asylsøkerne som kom til Norge i fjor, var 76,8 prosent menn, hvorav de fleste i meget seksuelt aktiv alder.

«Asylsøkerne har “flyktet” gjennom flere trygge land, latt kvinner, barn og eldre bli igjen der nede, og de har hatt penger nok til å betale menneskesmuglere reisen opp til Europas nordvestre hjørne. Hvor blokkert i hodet skal man være for å se at dette ikke er flyktninger, men velferdssøkere? Likevel omtaler store deler av massemedia og mange politikere dem som flyktninger. Hvorfor det,» spurte han, og fortsatte med spørsmål til ettertanke for tilhørerne:

«Noen regner bare med disse velferdssøkerne når de tar med økningen i antall muslimer i Norge. Hvorfor det? Prøver de å gjøre muslimene til et mindre problem enn det de er? Hvorfor tar de ikke med det eksplosivt økende antallet familiegjenforeninger, hvor disse alenekommende “barna” er så viktige? Og hva med kvoteflyktninger fra FN, og nå også fra EU? Har de heller ikke sett at barnefødsler pr kvinne blant muslimene i Norge er på omtrent fem – 5 – mens den for norske er omtrent 1,8? Vil man ikke forstå at dette betyr en skarpt økende muslimsk befolkning i Norge, som relativt fort får en kritisk masse? APs stemmekveg?»

Max Hermansen mente at løsningen kunne ligge det Australske eksempelet, å inngå en avtale med et eller flere lavkostland om at de overtar alle asylsøkere og kvoteflyktninger, samt at all familiegjenforening for asylsøkere og kvoteflyktninger skjer der nede. «Norge betaler for mat, tak over hodet, og sikkerhet. Vi vil med en slik ordning frigjøre ganske mange milliarder, som egentlig er nok til å betale for alle verdens flyktninger,» sa Hermansen.

Demokratenes Osloleder vektla også kvinneundertrykkelsen i islam og blant muslimer som et betydelig problem. Han trakk frem flere eksempler på hvor ille han mente dette var:  

«Av andre generasjon pakistanske jenter og kvinner i Norge som giftet seg i perioden 2007 til 2012 – noe over 600 jenter og kvinner – giftet hele 96 prosent seg med en pakistansk mann. 55 prosent giftet seg med en pakistansk mann fra Pakistan, hvorav ganske mange var fetteren».  Hermansen foreslo følgende løsning på dette problemet:

«Gjør det forbudt å gifte seg med sitt søskenbarn om foreldre og eller besteforeldre er søskenbarn. Da stopper vi innavlet og vi stopper den stadige tilførselen av mennesker fra ukulturen i Pakistan».

«Alle de over 150 moskeene i Norge praktiserer streng kjønnssegregering. Om det i det hele tatt er kvinner i moskeene, har de egen inngang og er på bakrommet eller bak skjermbrett,» forklarte Hermansen. Det ville han løse ved å erklære islam som en totalitær ideologi. «Da kan vi stoppe den offentlige subsidieringen av moskeene på over hundre millioner pr år. Og vi kan stenge alle moskeene fordi de bryter likestillingsloven,» sa han, før han gikk over til å fortelle om situasjonen i Sverige:

«Sverige er foran oss på veien til helvete, med blant annet sine minst 55 “no go”-soner hvor politi, ambulanser og brannvesen ikke kjører inn uten spesielle sikkerhetstiltak. På 35 år er det nesten 1,9 millioner som har fått oppholdstillatelse i Sverige. Det er over 90 prosent av disse som er muslimer (altså fra muslimske land); hvorav anslagsvis 3/4 menn; altså over en million muslimske menn i den mest seksuelle alder. På samme tid har antallet anmeldte seksuelle overgrep steget fra 3.500 pr år til over 20.000 pr år; en nesten seks-dobling. Antallet anmeldte voldtekter har på 35 år steget fra under tusen pr år til over 5.500 pr år; også det nesten en seks-dobling. Selv om det kanskje prosentvis er noen flere voldtekter og seksuelle overgrep enn tidligere som blir anmeldt, kan denne nesten seks-doblingen i anmeldelser umulig skyldes dette alene. Bare de siste ti årene av denne perioden, er det over 160.000 anmeldte seksuelle overgrep og over 55.000 anmeldte voldtekter i Sverige,» sa han, og trakk følgende to konklusjoner: «Svenske politikere og journalister har importert et helvete for svenske jenter og unge kvinner». «Skal vi fortsette å gjøre det samme her i Norge,» spurte han, og foreslo å kaste Sverige ut av Den nordiske passunion, i tillegg til at vi melder oss ut av Schengen.

Hermansen fortsatte med å vise til flere eksempler på muslimsk voldsutøvelse rundt omkring i Europa: «Svært mange unge jenter i byen Rotherham i Storbritannia – som har 257.000 innbyggere – har merket på kroppen hvor ille det er med muslimer. Over 1400 jenter ble seksuelt misbrukt i årene 1997 til 2013, og det hovedsakelig av pakistanske menn. Mange andre britiske byer har opplevd og opplever lignende ting,» sa han.

«Det rapporteres om noe nytt negativt med muslimer hver eneste dag. Og det selv om NRK og resten av tradisjonelt massemedia underrapporterer så godt de kan alt det negative som skjer med muslimer,» fortsatte han.

Statistisk sett er muslimer tre ganger så kriminelle som ikke-muslimske nordmenn. «Forskning fra 2011 viser oss blant annet dette,» sa Hermansen:

«Det er irakere (hovedsakelig muslimer) som er verst med omtrent 16,5 prosent kriminelle. – På andre-plass er kosovo-albanerne (som stort sett alle er muslimer) med omtrent 16 prosent kriminelle. – Somalierne (som nesten uten unntak er muslimer) har en “hederlig” tredje-plass med temmelig nøyaktig 15 prosent kriminelle. (Kanskje mange på en eller annen måte har unngått å bli tatt?) – Fjerdeplassen har afghanerne (som alle sammen er muslimer) med litt over 14 prosent kriminelle. -Iranerne (hvor kanskje en del ikke er muslimer) er på femte-plass med omtrent 13 prosent kriminelle. – Interessant nok er marokkanerne på sjette-plass med “bare” omtrent 12 prosent kriminelle. Interessant fordi det er lenge siden de har vært med på noen skikkelig krig, og dermed ikke skulle ha det som “unnskyldning” for å være kriminelle. – Legg også merke til at tyrkere og pakistanere er omtrent dobbelt så kriminelle som oss norske, med omtrent ti prosent dømte i denne tidsperioden».

«Så kommer noen av disse supernaivistiske menneskene og sier at det er jo mange muslimer som ikke er kriminelle. Til dem vil jeg bare si en ting: Dere er forrædere mot alle de kvinnene og jentene som blir utsatt for all denne importerte volden, og dere er ikke med på å løse problemet. Prøv å spør ofrene for all denne overrepresenterte muslimske volden, hva de synes om å bli overfallsvoldtatt – hvor nesten alle overgriperne er muslimer, voldtatt, utsatt for annen seksualisert vold, ranet, svindlet, bestjålet, eller utsatt for annet av denne importerte kriminaliteten,» la han til.

Også økonomisk er den store muslimske innvandringen til Norge et problem, mente lederen for Demokratene i Oslo, ettersom så få av dem er i jobb, sammenliknet med andre innbyggere.

«Det er ikke noe som tyder på at andre- og tredje-generasjon muslimer i Norge deltar eller vil komme til å delta noe mer i arbeidslivet enn sine foreldre. Vi vet at omtrent 2/3 av alle unge muslimske menn som begynner på videregående skole, ikke fullfører på normert tid. Mange av dem fullfører aldri noen utdannelse. Hvor ille det egentlig er, vil dessverre Statistisk Sentralbyrå heller ikke her gi oss noe statistikk på,» sa Hermansen.

Han la på slutten av sitt foredrag frem flere konkrete forslag:

«- Forby all import av halal-slaktet kjøtt. Vi kan nemlig ikke være sikre på at dette kjøttet kommer fra dyr som er bedøvet før hovedpulsåren ble kuttet. Også all finansiering av Islamsk Råd gjennom bønnelesning ved slakteriene over såkalt halal-slaktet kjøtt, må forbys.

– Jenter som er i faresonen for å bli kjønnslemlestet, må få jevnlig helseundersøkelse.

– Somalierne i Norge – over 40.000 nå – er et særlig stort problem. Helst bør alle somalierne sendes tilbake til Somalia eller et annet lavkostland vi inngår avtale med.

– Alle muslimer i Norge som har fått norsk statsborgerskap eller fått permanent opphold i Norge, må tilbys penger for å reise hjem.

– NRK må selges eller nedlegges, da NRK-lisensen går til venstrevridd og muslimvennlig propaganda. Pressestøtten må avvikles. Mva-fritaket for aviser må oppheves. Og det må vurderes om Journalisthøyskolen og lignende utdannelsesinstitusjoner skal nedlegges. Mediemangfold på godt journalistfaglige grunnlag, må sikres gjennom gode støtteordninger».

«Svært mange i Oslo ser hvor det bærer avsted med byen vår. Parallellsamfunnene blir sterkere og sterkere, og styres mer og mer av sharia. Sosialutgiftene er enorme og sterkt økende. Oslo-skolen blir mer og mer preget av SUMMerne – Sinte Unge Muslimske Menn – som har fått en oppvekst som prinser og oftest over sin egen mor i status. Gjengene utfordrer mer og mer politiet; slik de blant annet gjorde utenfor Rockefeller natt til lørdag 29. oktober i år; 40 til 50 personer prøvde å ta fri en person som Politiet hadde arrestert. Bli med og ta byen vår tilbake, gjennom å kreve at det blir færre og ikke flere muslimer i byen og landet vårt,» avsluttet Max Hermansen, som i fremstår som den mest sannsynlige førstekandidaten på Demokratenes liste til stortingsvalget i Oslo. .