Dessverre er det bare Demokratene som sier nei til bompenger

«Det er en triste faktum at alle stortingspartiene elsker bompenger, selv om de prøver å innbille velgerne noe helt annet. Et av de verste eksempelet på dette “dobbeltspillet” er regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet som vil fortsette med å flå bilistene med bompenger og rushtidsavgift for å delfinansiere veibygging i Norge. Dette skjer utrolig nok mens milliardene ruller ut av Norge, til korrupte regimer som myrder og undertrykker sitt eget folk,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe:

«Er det forresten noen av dere lesere som husker at stortingsrepresentant Svein Halleraker, fra Hordaland Høyre,» spør han, og fortsetter:

«Det var han som måtte trekke seg som Høyres samferdselspolitiske talsmann etter at han og kona tok ut 3,5 millioner kroner i lønn og utbytte fra bompengeselskaper. Dette kom i tillegg til Halleraker sin gode lønn som stortingsrepresentant som tydelig ikke var nok for denne “bompengeglade” høyremannen fra Hordaland.

I media kan vi alle også til stadighet lese at Fremskrittspartiet sier at de er imot bompenger, men hva hjelper det bilistene når Fremskrittspartiets sin samferdselsminister daglig setter nye Norgesrekorder i bompenge og rushtidsavgift i sin iver etter bompenger fra norske bilister.

Faktum er at det kun er parti som ikke vil dobbelbeskatte bilistene med bompenger, og det er Demokratene. Vi vil nemlig benytte alle bilrelaterte avgifter til sammen 60 til 65 milliarder pr. år, til samferdselsformål gjennom en forskutteringsordning. I tillegg til dette vil Demokratene selvsagt fjerne alle bomstasjoner og bygge veier i et tempo som nasjonen Norge kan bli stolt av uten bompenger».