Ja til norsk arbeidsplasser og norsk kvalitet

«Privatisering er i seg selv ikke noe negativt. Det kan medføre at det blir bedre tjenester og mer tilbud på et område, og dermed mer valgmulighet. Konkurranse fører nesten alltid til at tjenesteyterne/bedriftene skjerper seg og gjør det beste for å redusere priser og bedre kvaliteten på tilbudene.» Det mener Demokratenes leder Makvan Kasheikal og partiets nestleder Vidar Kleppe.  De forutsetter at de offentlige myndighetene som velger ut hvem som skal stå for tjenestene bruker sunn fornuft og alminnelig god dømmekraft, slik at det ikke ender som med søppeltømmingen i Oslo.

«Siden Norge er med i EØS kan anbudssystem og fri konkurranse slå uheldig ut. Det kan resultere i prisdumping og bruk av lavt betalt utenlandsk arbeidskraft som konkurrerer ut den norske arbeidskraften og bidrar til økt arbeidsledighet. NSB er et eksempel. Nylig måtte lokomotiver sendes til Øst Europa på reparasjon selv om vi har verksteder her i landet. Søppelproblematikken i Oslo der firmaet som vant anbudskonkurransen skaffet seg 130 sjåfører i Ungarn ser vi også et svært negativt resultat.»