Selvfølgelig ble det reallønnsnedgang

Den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg som nylig ble presentert danner grunnlaget for vårens lønnskamp, skriver N24. For lønnstagere under ett økte gjennomsnittlig årslønn med 1,7 prosent. Reallønnen endte med en nedgang på 1,2 prosent fra 2015 til 2016. Realdisponibel inntekt for norske husholdninger falt med 2 prosent. I fjor endte lønnsveksten på 2,8 prosent, men Norges disponible realinntekt falt med 2,6 prosent. «Selvfølgelig ble det slik,» kommenterer Pål Andor Østvold, Demokratenes bystyrerepresentant i Sandnes.

«Det er jo hele poenget med å lure LO folket til å tro at AP og H er to forskjellige partier som står for hver sin retning i norsk politikk. NHO, LO, H og AP er alle i sammen for EU/EØS systemet og har siden 92-94 samarbeidet for å moderere lønningene ned til EU nivå! Derfor er det også fri flyt av mennesker og fri innvandring slik at de kan drive sosial dumping og redusere lønnsnivået, selv om de sier det motsatte,» mener han.

«Demokratene i Norge er det eneste partiet som ser dette og som jobber for at både de arbeidende folkene i Norge skal reddes ut av dette forferdelige EU-systemet og prøve å gjenoppbygge den nordiske modellen. Demokratene i Norge har ordtaket “Norge Først” som sitt slagord. EU/EØS vennene burde ha “De rike først, men EU mest” som slagord,» legger han til, og avslutter med følgende spørsmål: «Hvilket slagord og parti er best for deg og din økonomi?»