Sterk medlemsvekst i Demokratene

Demokratene i Norge har den siste tiden reetablert og startet opp nye fylkeslag i Hedemark og Nord Trøndelag, fremgår det av partiets årsberetning som ble fremlagt for landsmøtet som ble avholdt lørdag. Det eksisterer i tillegg fungerende fylkeslag i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Vest Agder, Aust Agder, Rogaland, Hordaland og sør Trøndelag. Det har vært en betydelig medlemsvekst etter at det ble mulig å melde seg inn via sms, og det satses derfor sterkt på å etablere lag i flere andre fylket. I følge den valgte lederen, Makvan Kasheikal, er målet å stille lister i samtlige fylker ved årets stortingsvalg.

Pr. i dag er det Vest Agder som er partiets store tyngdepunkt med rundt 40 prosent av medlemsmassen, noe som også gjenspeilte seg i valgene under landsmøter, der Vidar Kleppe, som i likhet med Makvan Kasheikal, er fra Kristiansand, ble valgt som politisk nestleder. Organisatorisk nestleder ble Per Christian Steinsvåg fra Hedmark. Rogaland er det neststørste partiet i antall medlemmer, fremgår det av årsberetningen.

Det fremgår det også at samtlige fylkeslag har etablert Facebook-sider. Demokratene har egen nettside, demokratene.no, med informasjon om partiet og tilnærmet daglige oppdateringer med nye artikler fra sentrale medlemmer.

Både partileder Makvan Kasheikal og politisk nestleder Vidar Kleppe har hatt flere oppslag både i lokale medier i Vest Agder og i riksmedier som Nettavisen, VG og Dagbladet det siste året. Også flere fylkesledere har hatt oppslag i riksmedier og regionsmedier. Både leder og politiske nestleder, samt flere fylkesledere, har skrevet avisartikler og kronikker. Det fremgår av årsberetning at økonomien er i god orden.